• sahypa_banner

Bedeniň gabygy üçin 130ml alýumin gap

Gysga düşündiriş:

130ml Alýuminiý gaplar, ululygy: D70xH45mm galyňlygy: 0,35mm, alýumin gaplarymyz 100% plastmassa erkin gaýtadan işlenýän alýumin listden ýasaldy

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

 • Material: 99,7% alýumin
 • Gapak: alýumin nurbat gapagy
 • Göwrümi (ml): 130ml
 • Diametri (mm): 70
 • Boýy (mm): 45
 • Galyňlygy (mm): 0,35
 • Faceerüsti gutarma: açyk kümüş ýa-da islendik bezeg reňki we logotip çap etmek gowy boldy
 • MOQ: 10,000 HK
 • Ulanylyşy: buglaýan suwuklyklar, şahsy bezeg önümleri, kaşaň çaý, konditer önümleri, şemler, senagat poroşoklary, pastalar we mumlar

 

Bedeniň gabygy üçin 130ml alýumin gap
Model AJ7045
Ses 130
Agram 17.2g
Material Alýumin
Faceerüsti işlemek reňk örtügi, Ekrany çap etmek, ýylylyk geçiriji çap we ekt.
Ulanylyşy saç mumy, saç pomade
Nusgalar Arkaýyn üpjün ediň
Kap Buraw gapagy
Senagatdan peýdalanmak goşundy
Şekil Tegelek

Alýumin bankalarymyz, ýokary hilli alýumin hünärmenlerinden iň ýokary hilli standartlara çenli öndürilýär.

Bankalarymyz alýumin list bilen öndürilýär, galyňlygy 0,5 mm.Bu, önümleriňiz üçin ajaýyp güýç we gorag üpjün edýän ýeňil, ýöne gaty berk bökdençsiz konteýner döredýär.

Qualityokary hilli, premium gutarmak bilen, bankalarymyz önümiňizi galanlardan tapawutlandyryp biler.Suwuk suwuklyklar, şahsy bezeg önümleri, kaşaň çaý, konditer önümleri, şemler, senagat poroşoklary, pastalar we mumlar ýaly dürli önümler üçin daşky gaplama hökmünde meşhur saýlaw.

40 millilitrden 1000ml millilitre çenli ululykda bar bolan alýumin bankalarymyz, dowamly we ekologiýa taýdan jogapkär gaplama görnüşini üpjün edip, ömürboýy gaýtadan işlemegi teklip edýär.

Gaplamalaryňyzy gowulandyrmak we önümleriňizi köpçüligiň arasynda tapawutlandyrmak üçin çap ediş hyzmatymyzdan näme üçin peýdalanmaýarsyňyz?Sanly çap etmek opsiýalary, marka hilini fotografiki hil bilen doly potensialyna görkezip biler.

Haýsydyr bir önümimiz ýa-da hyzmatlarymyz hakda haýsydyr bir kömek ýa-da goşmaça maglumat gerek bolsa, şu gün bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Biz siziň işiňiz üçin ajaýyp gaplama çözgütlerini hödürlemegi maksat edinýäris.

 

 

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň