• sahypa_banner

Alýumin aerozol çüýşeleri

HERFLARE gaplamaiň meşhur we hormatlanýanalýumin aerozol edip bilerHytaýda öndüriji.Täsirli alýuminiýden öndürilen aerozol bankalary, biziň tejribämizdir we ululygy, görnüşi, stili we boý konfigurasiýasy nukdaýnazaryndan giňişleýin saýlawlary hödürleýäris.Önümçilik amallarymyz häzirki wagtda bu pudakda bar bolan iň häzirki zaman gaýtadan işleýiş ulgamlaryndan peýdalanýar.HERFLARE ýasamak üçin ulanylýan önümçilik proseslerialýumin aerozol çüýşelerielektron sinhronizasiýa tehnologiýasyny önümçiligiň ähli möhüm tapgyrlaryna goşuň.Taýýar aerozol gaplar, tehnologiýanyň iň soňky nokady bolan önümçilik liniýalary bilen minutda 200 birlikden ýokary tizlikde öndürilip bilner.Biziň mümkinçiliklerimiz, kompýuterleşdirilen köp reňkli çyzykly çap, reňk gözegçiligi, diwar ütüklemek we metal aerozol gaplaýyş gaplaryny we ýokary hilli we birmeňzeş pürküji gaplary öndürýän beýleki möhüm funksiýalary öz içine alýar.Bu önümleri dürli pudaklarda tapyp bolýar.HERFLARE alýumin gaplary hem belli bir möhletde gaýtadan işlemäge ukyply bolup, dürli sarp ediş harytlary üçin iň ekologiýa taýdan amatly görnüşe öwrülýär. • alýumin aerozol, burunly alýumin aerozol spreýine halta berip biler

  alýumin aerozol, burunly alýumin aerozol spreýine halta berip biler

  Tejribesi bolan kärhana hökmünde size “Alýumin Aerosol” -yň doly görnüşini hödürläp bileris, şeýle hem öz talaplaryňyza we talaplaryňyza laýyk gelýän bankany öndürip bileris.Mundan başga-da, hünärmen “Aerosol Can” zawody hökmünde “Aerosol Valves”, “Cap”, nasos we doldurma hyzmatlary zawody bilen gowy hyzmatdaşlygymyz bar.Önümiň hilinden we hyzmatlarymyzdan kanagatlanjakdygyňyza ynanýarys, siziň bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

 • Gyzgyn satylýan pürküji gaplar, reňkli alýumin aerozol

  Gyzgyn satylýan pürküji gaplar, reňkli alýumin aerozol

  Monoblok aerozol bankalary ýokary hilli ülňüleri we önümiň bitewiligi üçin ajaýyp päsgelçilik häsiýetlerini kepillendirýär.
  Prophli görnüşli hereketlendirijiler we formulalar bilen ulanmak üçin amatly.
  Saklamak aňsat, aerozol gaplar tutuş üpjünçilik zynjyry boýunça howpsuz işlemäge mümkinçilik berýär.

 • ALUMINUM AEROSOL ÖNÜMÇI

  ALUMINUM AEROSOL ÖNÜMÇI

  Monoblok aerozol bankalary ýokary hilli ülňüleri we önümiň bitewiligi üçin ajaýyp päsgelçilik häsiýetlerini kepillendirýär.
  Prophli görnüşli hereketlendirijiler we formulalar bilen ulanmak üçin amatly.
  Saklamak aňsat, aerozol gaplar tutuş üpjünçilik zynjyry boýunça howpsuz işlemäge mümkinçilik berýär.

 • Atyr üçin FEA20 boý çüýşesi

  Atyr üçin FEA20 boý çüýşesi

  Monoblok aerozol bankalary ýokary hilli ülňüleri we önümiň bitewiligi üçin ajaýyp päsgelçilik häsiýetlerini kepillendirýär.
  Prophli görnüşli hereketlendirijiler we formulalar bilen ulanmak üçin amatly.
  Saklamak aňsat, aerozol gaplar tutuş üpjünçilik zynjyry boýunça howpsuz işlemäge mümkinçilik berýär.

 • 20ml kiçi alýumin dilden spreý aerozol edip biler

  20ml kiçi alýumin dilden spreý aerozol edip biler

  Monoblok aerozol bankalary ýokary hilli ülňüleri we önümiň bitewiligi üçin ajaýyp päsgelçilik häsiýetlerini kepillendirýär.
  Prophli görnüşli hereketlendirijiler we formulalar bilen ulanmak üçin amatly.
  Saklamak aňsat, aerozol gaplar tutuş üpjünçilik zynjyry boýunça howpsuz işlemäge mümkinçilik berýär.