• sahypa_banner

Gönüburçly alýumin gaplar

 • 100% plastmassa gönüburçly Alýumin sabyn gutusy öndüriji

  100% plastmassa gönüburçly Alýumin sabyn gutusy öndüriji

  • Dowamly sabyn gutularymyz alýuminiýimizden ýasaldy, içinden çykarylýan damja çüýşesi bilen 3 bölek gurluşlydy.
  • Iýmit howpsuz gorag örtügi bilen.
  • Reňk we bezeg : Alýumin, tebigy kümüş ýa-da reňkli örtülen ýörite banka bolup biler, logotip çap etmek hem bardy.
  • Indi siziň üçin iki ölçeg bar:

                   Ownuk ölçeg : L102xW70xH36mm

  Uly ululygy: L118xW80xH44mm

  Ora-da sabyn üçin ýöriteleşdirilen ululyk barada has giňişleýin maglumat almak üçin hünärmenler toparymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz.

  Iýmit bilen örtülen alýumin sabyn gutusy sabyn üçin iň oňat ýoldaşdyr.Sabyny aňsat we arassa daşap bolýar.Ora-da sabyn üçin daşarky paket hökmünde seredip bilersiňiz.

  • Metal gap-gaç beýleki goşundylar üçin hem amatly, mysal üçin ownuk öý goşlaryny saklamak üçin.

  Bellikler:

  • Galaýy suwuklyklary saklamak üçin amatly däl.
  • Sabyn gutusy hökmünde ulanylanda, gapagy açanyňyzdan soň gapagy açyň we elmydama galaýy we sabyny gowy guradyň.
  • Gabyňyzy galyndylardan ýyly suw bilen yzygiderli arassalaň.Poslaýjy ýa-da abraziw ýuwujy serişdeleri ulanmaň.
 • Saç jeli saç mumy saç pomade tegelek gap-gaç gutusy, plastmassa örtükli

  Saç jeli saç mumy saç pomade tegelek gap-gaç gutusy, plastmassa örtükli

  Saç jeli saç mumy saç pomade tegelek gap-gaç gutusy, plastmassa örtükli

 • Zawodyň mahabaty Metal Alýuminiý Sliver gönüburçly sabyn gutusy

  Zawodyň mahabaty Metal Alýuminiý Sliver gönüburçly sabyn gutusy

  Alýumin gönüburçly sabyn gutusyny Hytaýda 13 ýyldan gowrak wagt bäri üpjün edýäris, köp zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin dürli ölçegler bar. Hytaýda uzak möhletli hyzmatdaş bolmagyňyza garaşýarys.