• sahypa_banner

Alýumin sapak çüýşeleri

Thealýumin çüýşeposlamaýar, gaýtadan ulanylyp bilner we belli bir wagtlap gaýtadan işlenip bilner.Alýumin, plastmassadan tapawutlylykda, hiliň peselmegine sezewar bolmazdan, çäksiz gezek gaýtadan işlenip bilner.Sarp edijiler we hökümetler, plastik galyndylaryň täsiri baradaky düşünjäniň çalt depginde ösmegini dowam etdirýändigi sebäpli, durnukly alternatiwalary gözlemekde has işjeňleşýärler.


The alýumin sapakly çüýşeler tarapyndan hödürlenýärHEMMESIDürli şahsy ideg, gözellik we beýleki öý önümlerinde ulanmak üçin ajaýyp saýlawdyr.Bu önümleriň käbir mysallaryna şampunlar we kondisionerler, beden losýonlary, sabynlar we beden ýuwulmalary, günüň aşagyndaky losýonlar, tabletka we köpük dispenserleri degişlidir.Häzirki wagtda hödürlenýän alýumin nurbat çüýşeleriHEMMESIdürli gapaklary we şekilleri saýlamak bilen satyn alyp bolýar.Nasoslar, damjalaýyn suwaryş ulgamlary we eýýäm ulanylýan pürküjiler bilen gabat gelýär. Şonuň üçin size laýyk üpjün edip bilerisalýumin spreý çüýşeleri, alýumin nasos çüýşeleri, alýumin damja çüýşeleriwe ş.m.


HEMMESImarkany ýokarlandyrýan täzelikler gaplamagy diňe ekologiýa taýdan arassa etmek bilen çäklenmän, önümlere has ýokary görnüş we gurluş berýär.Mundan başga-da, önümlerimiziň katalogy ulaldygyça, öňkülerinden has giň bazarlara hyzmat edip bileris.Metal gaplamalarymyz, gaýtadan ulanylýan tebigaty sebäpli her tarapdan durnuklylygy hödürleýär. • 100ml alýumin losyon nasos çüýşelerini öndüriji

  100ml alýumin losyon nasos çüýşelerini öndüriji

  100ml alýumin losyon nasos çüýşelerini öndüriji

  Ölçegi: D40xH110mm, agzyň diametri: 24/410

  Bu material gaýtadan ulanylýan alýumin, ftalatlar, gurşun ýa-da beýleki zyýanly maddalar, gaýtadan ulanylýan we gaýtadan ulanylýan.

  Nasosyň hemmesi plastik nasoslar.
  Buraw gapagy ýa-da nasosly ýeňil agramly alýumin çüýşesi, islegiňize görä dürli şekillerde adaty bolup biler.
  Custörite reňk we logotip bar.
 • 50ml wakuum metallaşdyrma ýalpyldawuk kümüş nasos pürküji bilen alýumin spreý çüýşesi

  50ml wakuum metallaşdyrma ýalpyldawuk kümüş nasos pürküji bilen alýumin spreý çüýşesi

  50ml wakuum metallaşdyrma ýalpyldawuk kümüş nasos pürküji bilen alýumin spreý çüýşesi

  Bu pürküji çüýşäniň ululygy az, agramy ýeňil we götermek aňsat.Suwuk paýlamak üçin örän amatlydyr.
  Gül suwy, spritler, efir ýagy garyndylary, arassa çyg we ş.m. üçin burun birmeňzeş inçe duman sepip biler we düwme amatly ulanmagy üpjün edýär.
  Aýyrmak we doldurmak aňsat.Ykjam dizaýny syýahat we beýleki gezelençler üçin gaty ykjam.

  • Göwrümi: 50ml
  • Material: Alýumin
  • Jemleýji: Kümüş aýna gutardy
  • Çüýşäniň agzynyň içki dia: 24/410
  • Çüýşäniň ululygy: D36xH83mm

   

   

 • 60ml ak alýuminiý boş doldurylýan inçe duman spreý çüýşesi

  60ml ak alýuminiý boş doldurylýan inçe duman spreý çüýşesi

  60ml ak alýuminiý boş doldurylýan inçe duman spreý çüýşesi

  • gülgüne nasos pürküji bilen alýumin pürküji çüýşeleri
  • Öýde ulanmak üçin gözellik önümlerinden başlap, nahar bişirmeklige çenli arassa duman spreýini paýlaýar
  • Alýumin we minimal plastmassa - himiki däl önümleriňiz üçin ajaýyp
  • Lighteňil, poslamaýan alýuminden öndürildi

   

   

 • EL SANITIZER ALKOHOL 70% ALUMINUM GÖRNÜŞ Çüýşesi

  EL SANITIZER ALKOHOL 70% ALUMINUM GÖRNÜŞ Çüýşesi

  EL SANITIZER ALKOHOL 70% ALUMINUM GÖRNÜŞ Çüýşesi

  • gök nasos pürküji bilen alýumin pürküji çüýşeleri
  • Öýde ulanmak üçin gözellik önümlerinden başlap, nahar bişirmeklige çenli arassa duman spreýini paýlaýar
  • Alýumin we minimal plastmassa - himiki däl önümleriňiz üçin ajaýyp
  • Lighteňil, poslamaýan alýuminden öndürildi

   

   

 • 350ml alýumin ätiýaçlyk çüýşe lomaý

  350ml alýumin ätiýaçlyk çüýşe lomaý

  Bu material gaýtadan ulanylýan alýumin, ftalatlar, gurşun ýa-da beýleki zyýanly maddalar, gaýtadan ulanylýan we gaýtadan ulanylýan.

  Myhmanhanada amatly alýumin material, size amatly, ýöne has sagdyn, tygşytly we daşky gurşaw taýdan gaýtadan ulanylýan çüýşe.
  Buraw gapagy ýa-da nasos hereketlendirijileri bolan ýeňil alýumin çüýşesi, islegiňize görä dürli şekiller üçin adaty bolup biler.
  Custörite reňk we logotip bar.
 • 200ml alýumin köpükli çüýşe gapakly

  200ml alýumin köpükli çüýşe gapakly

  200ml alýumin köpükli çüýşe gapakly

 • El ýuwujy çüýşeleri öndüriji 150ml

  El ýuwujy çüýşeleri öndüriji 150ml

   

  El ýuwujy çüýşeleri öndüriji 150ml

  Ölçegi: D53xH110mm, agzyň diametri: 40/410

  Bu material gaýtadan ulanylýan alýumin, ftalatlar, gurşun ýa-da beýleki zyýanly maddalar, gaýtadan ulanylýan we gaýtadan ulanylýan.

  Myhmanhanada amatly alýumin material, size amatly, ýöne has sagdyn, tygşytly we daşky gurşaw taýdan gaýtadan ulanylýan çüýşe.
  Buraw gapagy ýa-da nasosly ýeňil agramly alýumin çüýşesi, islegiňize görä dürli şekillerde adaty bolup biler.
  Custörite reňk we logotip bar.
 • Gowy duman pürküji nasosy bilen 300ml alýumin pürküji çüýşeleri

  Gowy duman pürküji nasosy bilen 300ml alýumin pürküji çüýşeleri

   

  Gowy duman pürküji nasosy bilen 300ml alýumin pürküji çüýşeleri

  Ölçegi: D50xH190mm, agzyň diametri: 24/410

  Bu material gaýtadan ulanylýan alýumin, ftalatlar, gurşun ýa-da beýleki zyýanly maddalar, gaýtadan ulanylýan we gaýtadan ulanylýan.

  Myhmanhanada amatly alýumin material, size amatly, ýöne has sagdyn, tygşytly we daşky gurşaw taýdan gaýtadan ulanylýan çüýşe.
  Buraw gapagy ýa-da nasosly ýeňil agramly alýumin çüýşesi, islegiňize görä dürli şekillerde adaty bolup biler.
  Custörite reňk we logotip bar.
 • 500ml suw alýumin çüýşe öndürijisi, 28mm pilfer subutnamaly gapagy

  500ml suw alýumin çüýşe öndürijisi, 28mm pilfer subutnamaly gapagy

  500ml suw alýumin çüýşe öndürijisi, 28mm pilfer subutnamaly gapagy

   

 • Alýumin çüýşelerini öndüriji 500ml

  Alýumin çüýşelerini öndüriji 500ml

   

  Alýumin çüýşelerini öndüriji 500ml

  Ölçegi: D73xH170mm, agzyň diametri: 40/410

  Bu material gaýtadan ulanylýan alýumin, ftalatlar, gurşun ýa-da beýleki zyýanly maddalar, gaýtadan ulanylýan we gaýtadan ulanylýan.

  Myhmanhanada amatly alýumin material, size amatly, ýöne has sagdyn, tygşytly we daşky gurşaw taýdan gaýtadan ulanylýan çüýşe.
  Buraw gapagy ýa-da nasosly ýeňil agramly alýumin çüýşesi, islegiňize görä dürli şekillerde adaty bolup biler.
  Custörite reňk we logotip bar.
 • 300ml ajaýyp el ýuwujy alýumin çüýşeleri

  300ml ajaýyp el ýuwujy alýumin çüýşeleri

   

  300ml ajaýyp el ýuwujy alýumin çüýşeleri

  Ölçegi: D59xH160mm, agzyň diametri: 40mm

  Bu material gaýtadan ulanylýan alýumin, ftalatlar, gurşun ýa-da beýleki zyýanly maddalar, gaýtadan ulanylýan we gaýtadan ulanylýan.

  Myhmanhanada amatly alýumin material, size amatly, ýöne has sagdyn, tygşytly we daşky gurşaw taýdan gaýtadan ulanylýan çüýşe.
  Buraw gapagy ýa-da nasosly ýeňil alýumin çüýşesi, islegiňize görä dürli şekillerde adaty bolup biler.
  Custörite reňk we logotip bar.
 • 16OZ boston şekilli alýumin çüýşeleri losyon nasosy bilen

  16OZ boston şekilli alýumin çüýşeleri losyon nasosy bilen

   

  16OZ boston şekilli alýumin çüýşeleri losyon nasosy bilen

  Ölçegi: D73xH160mm, agzyň diametri: 28/410

  Bu material gaýtadan ulanylýan alýumin, ftalatlar, gurşun ýa-da beýleki zyýanly maddalar, gaýtadan ulanylýan we gaýtadan ulanylýan.

  Myhmanhanada amatly alýumin material, size amatly, ýöne has sagdyn, tygşytly we daşky gurşaw taýdan gaýtadan ulanylýan çüýşe.
  Buraw gapagy ýa-da nasosly ýeňil agramly alýumin çüýşesi, islegiňize görä dürli şekillerde adaty bolup biler.
  Custörite reňk we logotip bar.
123Indiki>>> Sahypa 1/3