• sahypa_banner

Önümler

Alýumin gaplamak kompaniýalara azyk we içgi, derman önümleri, şahsy ideg, saglyk we gözellik önümlerini täze we howpsuz saklamak üçin deňi-taýy bolmadyk päsgelçilik aýratynlyklaryny hödürleýär.Uzak saklanyş möhletini kepillendirýär we gaplanan önümleriň durnuklylygyna ep-esli goşant goşýar.


HERFLARE gaplamagiň saýlawyny üpjün edýärAlýumin çüýşeleri, Alýumin gaplar, Alýumin gaps, we suwuk, ýarymolid we gaty önümleri gaplamak üçin dürli şekilli we ululykdaky alýumin gaplar.Bu alýumin çüýşeler üçin mümkin ululyklar 5 ml-den 2 Ltr aralygynda.Iň ýokary hilli ülňüleri we berk kadalaşdyryjy talaplary talap edýän Esasy ýaglar, parfýumeriýa, tagamlar we hoşboý yslar, derman, agrohimiýa we kosmetika pudaklary üçin innowasion gaplama çözgütleri işlenip düzüldi.


HERFLARE gaplamamarka we garakçylygy subut etmek üçin daşarky reňk örtügi, daşarky anodizasiýa, gapak we möhür basmak, gapak we çüýşe nagşy we ş.m. ýaly dürli özleşdirmeleri we çözgütleri, şeýle hem içerki üstü örtük, içki ýerüsti anodizasiýa ýaly aýratyn talaplary hödürleýär. we ş.m. • 250ml Alýuminiý şem bankasy

  250ml Alýuminiý şem bankasy

  250ml Alýuminiý şem bankasy, üstünden süýşýän, ululygy: D67xH80mm, galyňlygy: 0.7mm,

 • 100ml alýumin losyon nasos çüýşelerini öndüriji

  100ml alýumin losyon nasos çüýşelerini öndüriji

  100ml alýumin losyon nasos çüýşelerini öndüriji

  Ölçegi: D40xH110mm, agzyň diametri: 24/410

  Bu material gaýtadan ulanylýan alýumin, ftalatlar, gurşun ýa-da beýleki zyýanly maddalar, gaýtadan ulanylýan we gaýtadan ulanylýan.

  Nasosyň hemmesi plastik nasoslar.
  Buraw gapagy ýa-da nasosly ýeňil agramly alýumin çüýşesi, islegiňize görä dürli şekillerde adaty bolup biler.
  Custörite reňk we logotip bar.
 • Diş pastasy planşetleri üçin alýumin nurbat gaplar

  Diş pastasy planşetleri üçin alýumin nurbat gaplar

  250ml Alýuminiý gaplar, ululygy: D63xH83mm, alýumin gaplarymyz gaýtadan işlenip bilinýän alýumin listden ýasaldy, gapagy iki esse diwar, içindäki nurbatlar we daşardan görmek tekiz gutardy.

   

 • Qualityokary hilli 500ml 304 Poslamaýan polatdan nasos bilen suwuk sabyn dispenserleri

  Qualityokary hilli 500ml 304 Poslamaýan polatdan nasos bilen suwuk sabyn dispenserleri

  Gül goden reňkli Suwuk hammam esbaplary poslamaýan polat sabyn dispenserini düzüň

 • 330ml 400ml alýumin çüýşe öndürip biler

  330ml 400ml alýumin çüýşe öndürip biler

  300ml 400ml alýumin çüýşe öndürip biler

   

 • 125ml 250ml 400ml alýumin krem ​​bankasy

  125ml 250ml 400ml alýumin krem ​​bankasy

  125ml 250ml 400ml alýumin krem ​​bankasy

  Alýumin kosmetiki krem ​​bankasywe bu alýumin gaplama ýüz kremini, göz kremini we saç krem ​​önümlerini saklamak üçin ulanylyp bilner.Gözellik haltalaryna ýeňil we götermek aňsat.

  Alýumin çüýşeler we bankalar aşakdaky ýaly aýratynlykdyr:
  a.Elýeterli reňk, mat we ýalpyldawuk metal reňkleri oksidlemek üçin gaýtadan işläp bileris.
  b.Bezeg, ýüpek ekran we nagyş we ikinji okislenme we taýýar gaplamalaryňyzyň özboluşly we ajaýyp bolmagyny üpjün etmek we diňe size degişlidir!
  c.Alsoöriteleşdirilen galyndy ýasamagy hem hödürleýäris

 • 10ml Aýna çüýşe çüýşesi we kümüş turba

  10ml Aýna çüýşe çüýşesi we kümüş turba

  Premium kümüş turba bilen 10ml arassa aýna damja çüýşesi

  Kümüş aýna turbalar bilen doly 10ml arassa aýna çüýşeli çeýe rezin lampa bar.Endokarky görnüşi gözleýän bolsaňyz we markaňyza gutarsaňyz, “Premium” turbamyz diňe şol görnüşi hödürleýär.Üstesine-de, turbalar haýal we takyk önümi dogry mukdarda paýlamagyň ajaýyp usulydyr.Önümiň diapazonyny ýokary derejeli gutarmagyň ýönekeý, ýöne täsirli usuly.Efir we göteriji ýaglar, massa oil ýaglary, hoşboý yslar, deri we saglygy goraýyş önümleri üçin amatly.

  18mm Premium görnüşli kümüş we ak rezin we aýna turbalar.Suwuklyklaryňyzy haýal we takyk paýlamagyň ajaýyp usuly.

   

 • 50ml wakuum metallaşdyrma ýalpyldawuk kümüş nasos pürküji bilen alýumin spreý çüýşesi

  50ml wakuum metallaşdyrma ýalpyldawuk kümüş nasos pürküji bilen alýumin spreý çüýşesi

  50ml wakuum metallaşdyrma ýalpyldawuk kümüş nasos pürküji bilen alýumin spreý çüýşesi

  Bu pürküji çüýşäniň ululygy az, agramy ýeňil we götermek aňsat.Suwuk paýlamak üçin örän amatlydyr.
  Gül suwy, spritler, efir ýagy garyndylary, arassa çyg we ş.m. üçin burun birmeňzeş inçe duman sepip biler we düwme amatly ulanmagy üpjün edýär.
  Aýyrmak we doldurmak aňsat.Ykjam dizaýny syýahat we beýleki gezelençler üçin gaty ykjam.

  • Göwrümi: 50ml
  • Material: Alýumin
  • Jemleýji: Kümüş aýna gutardy
  • Çüýşäniň agzynyň içki dia: 24/410
  • Çüýşäniň ululygy: D36xH83mm

   

   

 • 15ml aýna damja çüýşeleri efir ýagy çüýşeleri

  15ml aýna damja çüýşeleri efir ýagy çüýşeleri

  15ml aýna damja çüýşeleri efir ýagy çüýşeleri

  Kümüş aýna turbasy bilen doly 15ml arassa aýna çüýşeli çeýe rezin lampa bar.Endokarky görnüşi gözleýän bolsaňyz we markaňyza gutarsaňyz, “Premium” turbamyz diňe şol görnüşi hödürleýär.Üstesine-de, turbalar haýal we takyk önümi dogry mukdarda paýlamagyň ajaýyp usulydyr.Önümiň diapazonyny ýokary derejeli gutarmagyň ýönekeý, ýöne täsirli usuly.Efir we göteriji ýaglar, massa oil ýaglary, hoşboý yslar, deri we saglygy goraýyş önümleri üçin amatly.

  20mm Premium görnüşli kümüş we ak rezin we aýna turbalar.Suwuklyklaryňyzy haýal we takyk paýlamagyň ajaýyp usuly.

   

 • 60ml ak alýuminiý boş doldurylýan inçe duman spreý çüýşesi

  60ml ak alýuminiý boş doldurylýan inçe duman spreý çüýşesi

  60ml ak alýuminiý boş doldurylýan inçe duman spreý çüýşesi

  • gülgüne nasos pürküji bilen alýumin pürküji çüýşeleri
  • Öýde ulanmak üçin gözellik önümlerinden başlap, nahar bişirmeklige çenli arassa duman spreýini paýlaýar
  • Alýumin we minimal plastmassa - himiki däl önümleriňiz üçin ajaýyp
  • Lighteňil, poslamaýan alýuminden öndürildi

   

   

 • tekiz egin serumu 20ml efir ýagy aýna çüýşeleri

  tekiz egin serumu 20ml efir ýagy aýna çüýşeleri

  tekiz egin serumu 20ml efir ýagy aýna çüýşeleri

  Kümüş aýna turbasy bilen doly 15ml arassa aýna çüýşeli çeýe rezin lampa bar.Endokarky görnüşi gözleýän bolsaňyz we markaňyza gutarsaňyz, “Premium” turbamyz diňe şol görnüşi hödürleýär.Üstesine-de, turbalar haýal we takyk önümi dogry mukdarda paýlamagyň ajaýyp usulydyr.Önümiň diapazonyny ýokary derejeli gutarmagyň ýönekeý, ýöne täsirli usuly.Efir we göteriji ýaglar, massa oil ýaglary, hoşboý yslar, deri we saglygy goraýyş önümleri üçin amatly.

  20mm Premium görnüşli kümüş we ak rezin we aýna turbalar.Suwuklyklaryňyzy haýal we takyk paýlamagyň ajaýyp usuly.

   

 • EL SANITIZER ALKOHOL 70% ALUMINUM GÖRNÜŞ Çüýşesi

  EL SANITIZER ALKOHOL 70% ALUMINUM GÖRNÜŞ Çüýşesi

  EL SANITIZER ALKOHOL 70% ALUMINUM GÖRNÜŞ Çüýşesi

  • gök nasos pürküji bilen alýumin pürküji çüýşeleri
  • Öýde ulanmak üçin gözellik önümlerinden başlap, nahar bişirmeklige çenli arassa duman spreýini paýlaýar
  • Alýumin we minimal plastmassa - himiki däl önümleriňiz üçin ajaýyp
  • Lighteňil, poslamaýan alýuminden öndürildi

   

   

123456Indiki>>> Sahypa 1/8