• sahypa_banner

Alýumin çüýşeleri

Alýumin we metal çüýşeleri satmak üçin giňişleýin sanawymyzy gözden geçiriň.AtHERFLARE gaplama, assortimentini taparsyňyzalýumin çüýşeleriislenýän ululykda.Onlaýn dükanymyzda, gaplama talaplaryňyza laýyk gelýän, ululygy 30ml-den 2000ml (2 litr) çenli demir gap tapjakdygyňyzy anyk bilýärsiňiz.Çüýşelerimiziň hemmesini Hytaýda saýlanan öndürijiler topary öndürýär.Alýumin çüýşeleri iýmit üçin howpsuz we BPA-dan peýdalanyp, iýmit, efir ýaglary, kosmetika we dermanlary saklamak üçin ajaýyp edýär.Iň pes sargyt mukdarymyz alýumin çüýşelerimizi iri we kiçi kärhanalara özüne çekýär.


Alýumin çüýşelerimiz adaty nurbat gapaklary, damja goýujylary, inçe duman pürküjileri we nasos gapaklary bilen hödürlenýär.Gaplaýyş galyndylaryny azaltmak üçin demir çüýşeler düýbünden gaýtadan işlenýän materiallardan ýasalýar we gaýtadan ulanylýar.Alýumin çüýşeleri, adaty plastik çüýşelere, bankalara we gaplara durnukly alternatiwa döredýän, ekologiýa taýdan arassa gaplama alternatiwalarynyň biridir.


GeliňHERFLARE gaplamatapmak üçinalýumin aerozol edip biler, alýumin çüýşe gaplar, alýumin sapak çüýşesi • 16OZ boston şekilli alýumin çüýşeleri losyon nasosy bilen

  16OZ boston şekilli alýumin çüýşeleri losyon nasosy bilen

   

  16OZ boston şekilli alýumin çüýşeleri losyon nasosy bilen

  Ölçegi: D73xH160mm, agzyň diametri: 28/410

  Bu material gaýtadan ulanylýan alýumin, ftalatlar, gurşun ýa-da beýleki zyýanly maddalar, gaýtadan ulanylýan we gaýtadan ulanylýan.

  Myhmanhanada amatly alýumin material, size amatly, ýöne has sagdyn, tygşytly we daşky gurşaw taýdan gaýtadan ulanylýan çüýşe.
  Buraw gapagy ýa-da nasosly ýeňil agramly alýumin çüýşesi, islegiňize görä dürli şekillerde adaty bolup biler.
  Custörite reňk we logotip bar.
 • 1L Çaga üçin alýumin ýyly çüýşe

  1L Çaga üçin alýumin ýyly çüýşe

  Çaga üçin 1000ml alýumin ýyly çüýşe

  Ölçegi: D80xH245mm, Boýnuň gutarmagy: 25mm

  Çap etmek: küpek ekrany çap etmek, ýylylygy geçirmek we ş.m.

  Gapak: tutawaçly şapka

  Ulanylyşy: Çaga üçin düşekde gyzgyn suw

  Bu material gaýtadan ulanylýan alýumin, ftalatlar, gurşun ýa-da beýleki zyýanly maddalar, gaýtadan ulanylýan we gaýtadan ulanylýan.

   
 • Nasos bilen 30ml serum alýumin çüýşesi

  Nasos bilen 30ml serum alýumin çüýşesi

  Bu material gaýtadan ulanylýan alýumin, ftalatlar, gurşun ýa-da beýleki zyýanly maddalar, gaýtadan ulanylýan we gaýtadan ulanylýan.

  Myhmanhanada amatly alýumin material, size amatly, ýöne has sagdyn, tygşytly we daşky gurşaw taýdan gaýtadan ulanylýan çüýşe.
  Buraw gapagy ýa-da nasosly ýeňil alýumin çüýşesi, islegiňize görä dürli şekillerde adaty bolup biler.
  Custörite reňk we logotip bar.
 • Efir ýagy üçin 30ml alýumin damjaly çüýşe

  Efir ýagy üçin 30ml alýumin damjaly çüýşe

  Bu material gaýtadan ulanylýan alýumin, ftalatlar, gurşun ýa-da beýleki zyýanly maddalar, gaýtadan ulanylýan we gaýtadan ulanylýan.

  Myhmanhanada amatly alýumin material, size amatly, ýöne has sagdyn, tygşytly we daşky gurşaw taýdan gaýtadan ulanylýan çüýşe.
  Buraw gapagy ýa-da nasosly ýeňil alýumin çüýşesi, islegiňize görä dürli şekillerde adaty bolup biler.
  Custörite reňk we logotip bar.
 • Zardyň gyzgyn satuwy üçin 100ml alýumin damja çüýşeleri

  Zardyň gyzgyn satuwy üçin 100ml alýumin damja çüýşeleri

  Bu material gaýtadan ulanylýan alýumin, ftalatlar, gurşun ýa-da beýleki zyýanly maddalar, gaýtadan ulanylýan we gaýtadan ulanylýan.

  Myhmanhanada amatly alýumin material, size amatly, ýöne has sagdyn, tygşytly we daşky gurşaw taýdan gaýtadan ulanylýan çüýşe.
  Buraw gapagy ýa-da nasosly ýeňil alýumin çüýşesi, islegiňize görä dürli şekillerde adaty bolup biler.
  Custörite reňk we logotip bar.
 • 300ml alýumin losyon nasos çüýşeleri gyzgyn satylýar

  300ml alýumin losyon nasos çüýşeleri gyzgyn satylýar

  Bu material gaýtadan ulanylýan alýumin, ftalatlar, gurşun ýa-da beýleki zyýanly maddalar, gaýtadan ulanylýan we gaýtadan ulanylýan.

  Myhmanhanada amatly alýumin material, size amatly, ýöne has sagdyn, tygşytly we daşky gurşaw taýdan gaýtadan ulanylýan çüýşe.
  Buraw gapagy ýa-da nasosly ýeňil alýumin çüýşesi, islegiňize görä dürli şekillerde adaty bolup biler.
  Custörite reňk we logotip bar.
 • Plastichli plastik nasosly 300ml alýumin çüýşeler

  Plastichli plastik nasosly 300ml alýumin çüýşeler

  Bu material gaýtadan ulanylýan alýumin, ftalatlar, gurşun ýa-da beýleki zyýanly maddalar, gaýtadan ulanylýan we gaýtadan ulanylýan.

  Myhmanhanada amatly alýumin material, size amatly, ýöne has sagdyn, tygşytly we daşky gurşaw taýdan gaýtadan ulanylýan çüýşe.
  Buraw gapagy ýa-da nasosly ýeňil alýumin çüýşesi, islegiňize görä dürli şekillerde adaty bolup biler.
  Custörite reňk we logotip bar.
 • Alýumin nurbat gapakly 30ml alýumin tabletka çüýşesi

  Alýumin nurbat gapakly 30ml alýumin tabletka çüýşesi

  Bu material gaýtadan ulanylýan alýumin, ftalatlar, gurşun ýa-da beýleki zyýanly maddalar, gaýtadan ulanylýan we gaýtadan ulanylýan.

  Myhmanhanada amatly alýumin material, size amatly, ýöne has sagdyn, tygşytly we daşky gurşaw taýdan gaýtadan ulanylýan çüýşe.
  Buraw gapagy ýa-da nasosly ýeňil alýumin çüýşesi, islegiňize görä dürli şekillerde adaty bolup biler.
  Custörite reňk we logotip bar.
 • C witamini üçin alýumin gapakly giň agzy alýumin çüýşeleri

  C witamini üçin alýumin gapakly giň agzy alýumin çüýşeleri

  Bu material gaýtadan ulanylýan alýumin, ftalatlar, gurşun ýa-da beýleki zyýanly maddalar, gaýtadan ulanylýan we gaýtadan ulanylýan.

  Myhmanhanada amatly alýumin material, size amatly, ýöne has sagdyn, tygşytly we daşky gurşaw taýdan gaýtadan ulanylýan çüýşe.
  Buraw gapagy ýa-da nasosly ýeňil alýumin çüýşesi, islegiňize görä dürli şekillerde adaty bolup biler.
  Custörite reňk we logotip bar.
 • Suwuk sabyn üçin poslamaýan polat nasosy bilen 250ml alýumin çüýşesi

  Suwuk sabyn üçin poslamaýan polat nasosy bilen 250ml alýumin çüýşesi

  Bu material gaýtadan ulanylýan alýumin, ftalatlar, gurşun ýa-da beýleki zyýanly maddalar, gaýtadan ulanylýan we gaýtadan ulanylýan.

  Myhmanhanada amatly alýumin material, size amatly, ýöne has sagdyn, tygşytly we daşky gurşaw taýdan gaýtadan ulanylýan çüýşe.
  Buraw gapagy ýa-da nasosly ýeňil alýumin çüýşesi, islegiňize görä dürli şekillerde adaty bolup biler.
  Custörite reňk we logotip bar.
 • Custörite kosmetiki şampun bedeni ýuwuň alýumin çüýşeleri 1000ml

  Custörite kosmetiki şampun bedeni ýuwuň alýumin çüýşeleri 1000ml

  Bu material gaýtadan ulanylýan alýumin, ftalatlar, gurşun ýa-da beýleki zyýanly maddalar, gaýtadan ulanylýan we gaýtadan ulanylýan.

  Myhmanhanada amatly alýumin material, size amatly, ýöne has sagdyn, tygşytly we daşky gurşaw taýdan gaýtadan ulanylýan çüýşe.
  Buraw gapagy ýa-da nasosly ýeňil alýumin çüýşesi, islegiňize görä dürli şekillerde adaty bolup biler.
  Custörite reňk we logotip bar.
 • Alýumin atyr efir ýagy çüýşeleri

  Alýumin atyr efir ýagy çüýşeleri

  Bizde atyr gaplamak üçin ulanylýan dürli alýumin çüýşeleri bar.Agramy we poslama we alkogola çydamlylygy bilen tanalýan bu çüýşeler birnäçe dizaýnda we ululykda hödürlenýär.Biziň hödürleýän çüýşelerimiz diňe bir owadan görünmek bilen çäklenmän, atyr saklamak üçin amatly edýän syzdyryjy subutnamadyr.

12345Indiki>>> Sahypa 1/5