• sahypa_banner

Alýumin çüýşeleri

Alýumin we metal çüýşeleri satmak üçin giňişleýin sanawymyzy gözden geçiriň.AtHERFLARE gaplama, assortimentini taparsyňyzalýumin çüýşeleriislenýän ululykda.Onlaýn dükanymyzda, gaplama talaplaryňyza laýyk gelýän, ululygy 30ml-den 2000ml (2 litr) çenli demir gap tapjakdygyňyzy anyk bilýärsiňiz.Çüýşelerimiziň hemmesini Hytaýda saýlanan öndürijiler topary öndürýär.Alýumin çüýşeleri iýmit üçin howpsuz we BPA-dan peýdalanyp, iýmit, efir ýaglary, kosmetika we dermanlary saklamak üçin ajaýyp edýär.Iň pes sargyt mukdarymyz alýumin çüýşelerimizi iri we kiçi kärhanalara özüne çekýär.


Alýumin çüýşelerimiz adaty nurbat gapaklary, damja goýujylary, inçe duman pürküjileri we nasos gapaklary bilen hödürlenýär.Gaplaýyş galyndylaryny azaltmak üçin demir çüýşeler düýbünden gaýtadan işlenýän materiallardan ýasalýar we gaýtadan ulanylýar.Alýumin çüýşeleri, adaty plastik çüýşelere, bankalara we gaplara durnukly alternatiwa döredýän, ekologiýa taýdan arassa gaplama alternatiwalarynyň biridir.


GeliňHERFLARE gaplamatapmak üçinalýumin aerozol edip biler, alýumin çüýşe gaplar, alýumin sapak çüýşesi • 100ml alýumin losyon nasos çüýşelerini öndüriji

  100ml alýumin losyon nasos çüýşelerini öndüriji

  100ml alýumin losyon nasos çüýşelerini öndüriji

  Ölçegi: D40xH110mm, agzyň diametri: 24/410

  Bu material gaýtadan ulanylýan alýumin, ftalatlar, gurşun ýa-da beýleki zyýanly maddalar, gaýtadan ulanylýan we gaýtadan ulanylýan.

  Nasosyň hemmesi plastik nasoslar.
  Buraw gapagy ýa-da nasosly ýeňil agramly alýumin çüýşesi, islegiňize görä dürli şekillerde adaty bolup biler.
  Custörite reňk we logotip bar.
 • 330ml 400ml alýumin çüýşe öndürip biler

  330ml 400ml alýumin çüýşe öndürip biler

  300ml 400ml alýumin çüýşe öndürip biler

   

 • EL SANITIZER ALKOHOL 70% ALUMINUM GÖRNÜŞ Çüýşesi

  EL SANITIZER ALKOHOL 70% ALUMINUM GÖRNÜŞ Çüýşesi

  EL SANITIZER ALKOHOL 70% ALUMINUM GÖRNÜŞ Çüýşesi

  • gök nasos pürküji bilen alýumin pürküji çüýşeleri
  • Öýde ulanmak üçin gözellik önümlerinden başlap, nahar bişirmeklige çenli arassa duman spreýini paýlaýar
  • Alýumin we minimal plastmassa - himiki däl önümleriňiz üçin ajaýyp
  • Lighteňil, poslamaýan alýuminden öndürildi

   

   

 • 60ml ak alýuminiý boş doldurylýan inçe duman spreý çüýşesi

  60ml ak alýuminiý boş doldurylýan inçe duman spreý çüýşesi

  60ml ak alýuminiý boş doldurylýan inçe duman spreý çüýşesi

  • gülgüne nasos pürküji bilen alýumin pürküji çüýşeleri
  • Öýde ulanmak üçin gözellik önümlerinden başlap, nahar bişirmeklige çenli arassa duman spreýini paýlaýar
  • Alýumin we minimal plastmassa - himiki däl önümleriňiz üçin ajaýyp
  • Lighteňil, poslamaýan alýuminden öndürildi

   

   

 • 50ml wakuum metallaşdyrma ýalpyldawuk kümüş nasos pürküji bilen alýumin spreý çüýşesi

  50ml wakuum metallaşdyrma ýalpyldawuk kümüş nasos pürküji bilen alýumin spreý çüýşesi

  50ml wakuum metallaşdyrma ýalpyldawuk kümüş nasos pürküji bilen alýumin spreý çüýşesi

  Bu pürküji çüýşäniň ululygy az, agramy ýeňil we götermek aňsat.Suwuk paýlamak üçin örän amatlydyr.
  Gül suwy, spritler, efir ýagy garyndylary, arassa çyg we ş.m. üçin burun birmeňzeş inçe duman sepip biler we düwme amatly ulanmagy üpjün edýär.
  Aýyrmak we doldurmak aňsat.Ykjam dizaýny syýahat we beýleki gezelençler üçin gaty ykjam.

  • Göwrümi: 50ml
  • Material: Alýumin
  • Jemleýji: Kümüş aýna gutardy
  • Çüýşäniň agzynyň içki dia: 24/410
  • Çüýşäniň ululygy: D36xH83mm

   

   

 • 350ml alýumin ätiýaçlyk çüýşe lomaý

  350ml alýumin ätiýaçlyk çüýşe lomaý

  Bu material gaýtadan ulanylýan alýumin, ftalatlar, gurşun ýa-da beýleki zyýanly maddalar, gaýtadan ulanylýan we gaýtadan ulanylýan.

  Myhmanhanada amatly alýumin material, size amatly, ýöne has sagdyn, tygşytly we daşky gurşaw taýdan gaýtadan ulanylýan çüýşe.
  Buraw gapagy ýa-da nasos hereketlendirijileri bolan ýeňil alýumin çüýşesi, islegiňize görä dürli şekiller üçin adaty bolup biler.
  Custörite reňk we logotip bar.
 • 200ml alýumin köpükli çüýşe gapakly

  200ml alýumin köpükli çüýşe gapakly

  200ml alýumin köpükli çüýşe gapakly

 • El ýuwujy çüýşeleri öndüriji 150ml

  El ýuwujy çüýşeleri öndüriji 150ml

   

  El ýuwujy çüýşeleri öndüriji 150ml

  Ölçegi: D53xH110mm, agzyň diametri: 40/410

  Bu material gaýtadan ulanylýan alýumin, ftalatlar, gurşun ýa-da beýleki zyýanly maddalar, gaýtadan ulanylýan we gaýtadan ulanylýan.

  Myhmanhanada amatly alýumin material, size amatly, ýöne has sagdyn, tygşytly we daşky gurşaw taýdan gaýtadan ulanylýan çüýşe.
  Buraw gapagy ýa-da nasosly ýeňil agramly alýumin çüýşesi, islegiňize görä dürli şekillerde adaty bolup biler.
  Custörite reňk we logotip bar.
 • Gowy duman pürküji nasosy bilen 300ml alýumin pürküji çüýşeleri

  Gowy duman pürküji nasosy bilen 300ml alýumin pürküji çüýşeleri

   

  Gowy duman pürküji nasosy bilen 300ml alýumin pürküji çüýşeleri

  Ölçegi: D50xH190mm, agzyň diametri: 24/410

  Bu material gaýtadan ulanylýan alýumin, ftalatlar, gurşun ýa-da beýleki zyýanly maddalar, gaýtadan ulanylýan we gaýtadan ulanylýan.

  Myhmanhanada amatly alýumin material, size amatly, ýöne has sagdyn, tygşytly we daşky gurşaw taýdan gaýtadan ulanylýan çüýşe.
  Buraw gapagy ýa-da nasosly ýeňil agramly alýumin çüýşesi, islegiňize görä dürli şekillerde adaty bolup biler.
  Custörite reňk we logotip bar.
 • Alýumin tebigy çeşme suw çüýşesini öndüriji

  Alýumin tebigy çeşme suw çüýşesini öndüriji

  Çüýşeler, ýokary hilli gury ofset çap etmek usulyny ulanyp, müşderiniň çeper eserleri bilen 7 reňkde çap edilýär.Mat we ýalpyldawuk bezegler, metal we ýöriteleşdirilen berkitmeler we dürli örtük görnüşleri ýaly dürli görnükli täsir galdyryjy çap effektleri bar.Iň soňky önüm ROPP ýa-da täç ýapmak tehnologiýasy bilen ýapylýar.

   

 • 500ml suw alýumin çüýşe öndürijisi, 28mm pilfer subutnamaly gapagy

  500ml suw alýumin çüýşe öndürijisi, 28mm pilfer subutnamaly gapagy

  500ml suw alýumin çüýşe öndürijisi, 28mm pilfer subutnamaly gapagy

   

 • Alýumin çüýşelerini öndüriji 500ml

  Alýumin çüýşelerini öndüriji 500ml

   

  Alýumin çüýşelerini öndüriji 500ml

  Ölçegi: D73xH170mm, agzyň diametri: 40/410

  Bu material gaýtadan ulanylýan alýumin, ftalatlar, gurşun ýa-da beýleki zyýanly maddalar, gaýtadan ulanylýan we gaýtadan ulanylýan.

  Myhmanhanada amatly alýumin material, size amatly, ýöne has sagdyn, tygşytly we daşky gurşaw taýdan gaýtadan ulanylýan çüýşe.
  Buraw gapagy ýa-da nasosly ýeňil agramly alýumin çüýşesi, islegiňize görä dürli şekillerde adaty bolup biler.
  Custörite reňk we logotip bar.
1234Indiki>>> Sahypa 1/4