• sahypa_banner

Beýleki durnukly gaplama

 • 10ml Aýna çüýşe çüýşesi we kümüş turba

  10ml Aýna çüýşe çüýşesi we kümüş turba

  Premium kümüş turba bilen 10ml arassa aýna damja çüýşesi

  Kümüş aýna turbalar bilen doly 10ml arassa aýna çüýşeli çeýe rezin lampa bar.Endokarky görnüşi gözleýän bolsaňyz we markaňyza gutarsaňyz, “Premium” turbamyz diňe şol görnüşi hödürleýär.Üstesine-de, turbalar haýal we takyk önümi dogry mukdarda paýlamagyň ajaýyp usulydyr.Önümiň diapazonyny ýokary derejeli gutarmagyň ýönekeý, ýöne täsirli usuly.Efir we daşaýjy ýaglar, massa oil ýaglary, hoşboý yslar, deri we saglygy goraýyş önümleri üçin amatly.

  18mm Premium görnüşli kümüş we ak rezin we aýna turbalar.Suwuklyklaryňyzy haýal we takyk paýlamagyň ajaýyp usuly.

   

 • 100 oz konsentrirlenen howa sowadyjy awtoulag we öý spreýi üçin ak atomizatorly Boston tegelek aýna çüýşäni arassalaň

  100 oz konsentrirlenen howa sowadyjy awtoulag we öý spreýi üçin ak atomizatorly Boston tegelek aýna çüýşäni arassalaň

  100 oz konsentrirlenen howa sowadyjy awtoulag we öý spreýi üçin ak atomizatorly Boston tegelek aýna çüýşäni arassalaň

  Kümüş aýna turbasy bilen doly 15ml arassa aýna çüýşeli çeýe rezin lampa bar.Endokarky görnüşi gözleýän bolsaňyz we markaňyza gutarsaňyz, “Premium” turbamyz diňe şol görnüşi hödürleýär.Üstesine-de, turbalar haýal we takyk önümi dogry mukdarda paýlamagyň ajaýyp usulydyr.Önümiň diapazonyny ýokary derejeli gutarmagyň ýönekeý, ýöne täsirli usuly.Efir we daşaýjy ýaglar, massa oil ýaglary, hoşboý yslar, deri we saglygy goraýyş önümleri üçin amatly.

  20mm Premium görnüşli kümüş we ak rezin we aýna turbalar.Suwuklyklaryňyzy haýal we takyk paýlamagyň ajaýyp usuly.

   

 • tekiz egin serumu 20ml efir ýagly aýna damja çüýşeleri

  tekiz egin serumu 20ml efir ýagly aýna damja çüýşeleri

  tekiz egin serumu 20ml efir ýagly aýna damja çüýşeleri

  Kümüş aýna turbasy bilen doly 15ml arassa aýna çüýşeli çeýe rezin lampa bar.Endokarky görnüşi gözleýän bolsaňyz we markaňyza gutarsaňyz, “Premium” turbamyz diňe şol görnüşi hödürleýär.Üstesine-de, turbalar haýal we takyk önümi dogry mukdarda paýlamagyň ajaýyp usulydyr.Önümiň diapazonyny ýokary derejeli gutarmagyň ýönekeý, ýöne täsirli usuly.Efir we daşaýjy ýaglar, massa oil ýaglary, hoşboý yslar, deri we saglygy goraýyş önümleri üçin amatly.

  20mm Premium görnüşli kümüş we ak rezin we aýna turbalar.Suwuklyklaryňyzy haýal we takyk paýlamagyň ajaýyp usuly.

   

 • 15ml aýna damja çüýşeleri efir ýagy çüýşeleri

  15ml aýna damja çüýşeleri efir ýagy çüýşeleri

  15ml aýna damja çüýşeleri efir ýagy çüýşeleri

  Kümüş aýna turbasy bilen doly 15ml arassa aýna çüýşeli çeýe rezin lampa bar.Endokarky görnüşi gözleýän bolsaňyz we markaňyza gutarsaňyz, “Premium” turbamyz diňe şol görnüşi hödürleýär.Üstesine-de, turbalar haýal we takyk önümi dogry mukdarda paýlamagyň ajaýyp usulydyr.Önümiň diapazonyny ýokary derejeli gutarmagyň ýönekeý, ýöne täsirli usuly.Efir we daşaýjy ýaglar, massa oil ýaglary, hoşboý yslar, deri we saglygy goraýyş önümleri üçin amatly.

  20mm Premium görnüşli kümüş we ak rezin we aýna turbalar.Suwuklyklaryňyzy haýal we takyk paýlamagyň ajaýyp usuly.

   

 • Alýumin zolakly 100ml bambuk bankasy

  Alýumin zolakly 100ml bambuk bankasy

  Bu tegelek alýumin we bambuk nurbat gapakly gap, goşmaça çykdajy üçin oýulyp, çap edilip ýa-da boýalyp bilner.

  Bahalary çagyrmagyňyzy haýyş edýäris

 • meşhur fantastiki konteýner 50g organiki alýumin içki kosmetiki banka bambuk krem ​​banka lomaý

  meşhur fantastiki konteýner 50g organiki alýumin içki kosmetiki banka bambuk krem ​​banka lomaý

  krem üçin içindäki alýumin bilen bambuk agaç kosmetiki banka 50ml

 • Aýna çüýşäniň üstünde 10ml amber rolik, efir ýagy rolikli çüýşeler

  Aýna çüýşäniň üstünde 10ml amber rolik, efir ýagy rolikli çüýşeler

  Aýna çüýşäniň üstünde 10ml amber rolik, efir ýagy rolikli çüýşeler

   

  10ml amber reňkli efir ýagy çüýşesi diňe önümimiziň web sahypasynda görkezilen standartydyr. Bizde köp ölçegli mümkinçilikler bar we müşderiniň islegine görä düzüp bileris.

  Güýçli we durnukly hilli aýna çüýşelere rulonymyz.

  Ajaýyp reňk bilen ajaýyp reňk we ýagtylykdan gorap biler. Beýleki reňkler hem bar.

  Tegelek şekilli bu önüm.Rulon topuny gaty tekiz bilen sazlap bolýar. Topuň üstünde aýna ýa-da poslamaýan biri bar.

  Islegleriňiz ýaly gyzgyn möhürleme, forsted, ekranda çap etmek, reňklemek, elektroplat edip bileris

 • Täze dizaýn, efir ýagy üçin goşa gutarýan rulon aýna çüýşeler

  Täze dizaýn, efir ýagy üçin goşa gutarýan rulon aýna çüýşeler

  10ml goşa gutarýan Amber aýna goşa gutarýan efir ýaglary çüýşesi, atyr üçin togtadyjy we rolik topy

  1. carryüklemek aňsat, beýleki nepis ýag çüýşelerine garanyňda ýag topy has kiçi, götermek gaty aňsat.

  2. Esasy ugurlara ulanmak aňsat.Top dizaýny, efir ýagyny bilek we boý ýaly zerur ýerlere, beýleki ýerlere degmezden ulanmaga mümkinçilik berýär.

  3. Şahsylaşdyrylan efir şar çüýşesini özleşdiriň, öz efir ýagy çüýşesini özüňiz düzüp bilersiňiz.

 • zerur oi çüýşelerinde amber reňk 10ml rulon

  zerur oi çüýşelerinde amber reňk 10ml rulon

  10ml goşa gutarýan Amber aýna goşa gutarýan efir ýaglary çüýşesi, atyr üçin togtadyjy we rolik topy

  1. carryüklemek aňsat, beýleki nepis ýag çüýşelerine garanyňda ýag topy has kiçi, götermek gaty aňsat.

  2. Esasy ugurlara ulanmak aňsat.Top dizaýny, efir ýagyny bilek we boý ýaly zerur ýerlere, beýleki ýerlere degmezden ulanmaga mümkinçilik berýär.

  3. Şahsylaşdyrylan efir şar çüýşesini özleşdiriň, öz efir ýagy çüýşesini özüňiz düzüp bilersiňiz.

 • Alýumin gapagy bilen 5ml 10ml 20ml30ml 50ml Aýna krem ​​banka

  Alýumin gapagy bilen 5ml 10ml 20ml30ml 50ml Aýna krem ​​banka

  10ml goşa gutarýan Amber aýna goşa gutarýan efir ýaglary çüýşesi, atyr üçin togtadyjy we rolik topy

  1. carryüklemek aňsat, beýleki nepis ýag çüýşelerine garanyňda ýag topy has kiçi, götermek gaty aňsat.

  2. Esasy ugurlara ulanmak aňsat.Top dizaýny, efir ýagyny bilek we boý ýaly zerur ýerlere, beýleki ýerlere degmezden ulanmaga mümkinçilik berýär.

  3. Şahsylaşdyrylan efir şar çüýşesini özleşdiriň, öz efir ýagy çüýşesini özüňiz düzüp bilersiňiz.