• sahypa_banner

Alýumin gaplar

Custörite alýumin gaplarçydamly, ýeňil we saklamak aňsat, şonuň üçin ähli alýumin gaplarymyzdaHEMMESIkosmetika, iýmit, çaý, ysly zatlar, parafarmasiýa we ş.m. ýaly dürli pudaklara niýetlenendir.Bu alýumin gaplar iki bölekden ýasalyp, çuňňur çekilip, çydamly we suw geçirmeýär we konteýneriň mazmunyny has uzak wagtlap howpsuz ýagdaýda saklamaga mümkinçilik berýär.


Beýleki tarapdan, alýuminiň ýalpyldawuk ýüzü bu gaplara jedelsiz estetiki görnüş berýär we dürli çap görnüşleri bilen doly özleşdirilip bilner.Alýumin gaplamasynyň iň möhüm artykmaçlyklaryndan biri, gaýtadan işlenenden soň häsiýetlerini saklaýan çäksiz gaýtadan işlenýän materialdyr.Asalyalýumin gaplarreňkine, ululygyna, görnüşine ýa-da dizaýnyna garamazdan, çäksiz gezek gaýtadan işlenýär, taryhda dünýäde öndürilen alýuminiň 75% -i häzirem ulanylýar.