• sahypa_banner

Alýumin gaplar

Alýumin gaplamak, kosmetika ýa-da derini ideg etmek markasy üçin ajaýyp warianty, sebäbi ýeňil, gaýtadan işlenip bilinýän, tygşytly we uýgunlaşdyrylan.Saýlaňýörite alýumin bankalar“EVERFLARE Packaging” -den şu gün we harytlaryňyzy tekjä satyp biljekdigiňize haýran galarsyňyz. Sarp edijileriň satyn alyş kararlaryny önümiň daşky görnüşine we duýgusyna, şeýle hem marka wepalylygyna bil baglaýandyklary birnäçe gezek görkezildi.Alýumin gaplamak, kosmetiki ýa-da derini bejermek önümini innowasiýa, ekologiýa taýdan arassa we düýbünden ajaýyp görnüşi bilen 21-nji asyra getirer.HEMMESIŞeýle hem gaplamak, şem, aromaterapiýa, poliş we başgalar üçin birnäçe çözgüt hödürläp bilýär.


Biz dürli görnüşlialýumin kosmetiki bankalarFDA-nyň içerki gatlagy bilen 10 gramdan 100 grama çenli ululykdaky iýmit derejesindäki örtük bilen, bölek önümiňiz näçe uly ýa-da kiçi bolsa-da, islegleriňize laýyk alýumin gap-gaç gaplamasy bar. • 125ml 250ml 400ml alýumin krem ​​bankasy

  125ml 250ml 400ml alýumin krem ​​bankasy

  125ml 250ml 400ml alýumin krem ​​bankasy

  Alýumin kosmetiki krem ​​bankasywe bu alýumin gaplama ýüz kremini, göz kremini we saç krem ​​önümlerini saklamak üçin ulanylyp bilner.Gözellik haltalaryna ýeňil we götermek aňsat.

  Alýumin çüýşeler we bankalar aşakdaky ýaly aýratynlykdyr:
  a.Elýeterli reňk, mat we ýalpyldawuk metal reňkleri oksidlemek üçin gaýtadan işläp bileris.
  b.Bezeg, ýüpek ekran we nagyş we ikinji okislenme we taýýar gaplamalaryňyzyň özboluşly we ajaýyp bolmagyny üpjün etmek we diňe size degişlidir!
  c.Alsoöriteleşdirilen galyndy ýasamagy hem hödürleýäris

 • Zawodyň bahasy 60ml El kremini gyzgyn satmak üçin tegelek aluminiumjar

  Zawodyň bahasy 60ml El kremini gyzgyn satmak üçin tegelek aluminiumjar

  Zawodyň bahasy 60ml El kremini gyzgyn satmak üçin tegelek aluminiumjar

  • Material: 99,7% alýumin
  • Gapak: alýumin nurbat gapagy
  • Göwrümi (ml): 60ml
  • Diametri (mm): 67
  • Boýy (mm): 28
  • Galyňlygy (mm): 0,3
  • Faceerüsti gutarma: açyk kümüş ýa-da islendik bezeg reňki we logotip çap etmek gowy boldy
  • MOQ: 10,000 HK
  • Ulanylyşy: buglaýan suwuklyklar, şahsy bezeg önümleri, kaşaň çaý, konditer önümleri, şemler, senagat poroşoklary, pastalar we mumlar
 • Tatu ýagy üçin 60ml alýumin bankasy

  Tatu ýagy üçin 60ml alýumin bankasy

  60ml Alýuminiý gaplar, ululygy: D67xH25mm galyňlygy: 0,3mm, alýumin gaplarymyz plastmassa erkin gaýtadan işlenýän alýumin listden ýasaldy

   

 • 100% plastmassa gönüburçly Alýumin sabyn gutusy öndüriji

  100% plastmassa gönüburçly Alýumin sabyn gutusy öndüriji

  • Dowamly sabyn gutularymyz alýuminiýimizden ýasaldy, içinden çykarylýan damja çüýşesi bilen 3 bölek gurluşlydy.
  • Iýmit howpsuz gorag örtügi bilen.
  • Reňk we bezeg : Alýumin, tebigy kümüş ýa-da reňkli örtülen ýörite banka bolup biler, logotip çap etmek hem bardy.
  • Indi siziň üçin iki ölçeg bar:

                   Ownuk ölçeg : L102xW70xH36mm

  Uly ululygy: L118xW80xH44mm

  Ora-da sabyn üçin ýöriteleşdirilen ululyk barada has giňişleýin maglumat almak üçin hünärmenler toparymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz.

  Iýmit bilen örtülen alýumin sabyn gutusy sabyn üçin iň oňat ýoldaşdyr.Sabyny aňsat we arassa daşap bolýar.Ora-da sabyn üçin daşarky paket hökmünde seredip bilersiňiz.

  • Metal gap-gaç beýleki goşundylar üçin hem amatly, mysal üçin ownuk öý goşlaryny saklamak üçin.

  Bellikler:

  • Galaýy suwuklyklary saklamak üçin amatly däl.
  • Sabyn gutusy hökmünde ulanylanda, gapagy açanyňyzdan soň gapagy açyň we elmydama galaýy we sabyny gowy guradyň.
  • Gabyňyzy galyndylardan ýyly suw bilen yzygiderli arassalaň.Poslaýjy ýa-da abraziw ýuwujy serişdeleri ulanmaň.
 • Saç jeli saç mumy saç pomade tegelek gap-gaç gutusy, plastmassa örtükli

  Saç jeli saç mumy saç pomade tegelek gap-gaç gutusy, plastmassa örtükli

  Saç jeli saç mumy saç pomade tegelek gap-gaç gutusy, plastmassa örtükli

 • alýumin kosmetiki banka boş saç maskasy banka 200ml

  alýumin kosmetiki banka boş saç maskasy banka 200ml

  1. Biz kosmetiki gaplama üçin hünärmen öndüriji.

  2. Ulanylýan materiallar daşky gurşaw üçin amatly.
  3. Öz dizaýnlaryňyz gowy garşylanýar we ähli önümler özleşdirilip bilner.

 • Çeňňekli sabyn alýumin gap-gaç gutusy üçin kwadrat şekilli guty

  Çeňňekli sabyn alýumin gap-gaç gutusy üçin kwadrat şekilli guty

  Çeňňekli sabyn alýumin gap-gaç gutusy üçin kwadrat şekilli guty

 • Şampun çubugy üçin ýumurtga şekilli alýumin gap

  Şampun çubugy üçin ýumurtga şekilli alýumin gap

   • Material: ýokary derejeli alýuminiý, poslama garşy, çydamly we gaýtadan ulanylýan.
   • Dürli önümler üçin amatly: balzamlar, kremler, küýzeler, dermanlar, oturylyşyk, süýji, nan, witaminler, çaý ýapraklary, otlar, duzlar, şemler we ş.m.
   • Ulanmak aňsat we amatly.Basyşa laýyk gapagy bolan alýumin gap.
   • Spaceeri tygşytlamak we ýüki azaltmak üçin amatly.
 • Aşagyndaky zeýkeş deşikli alýumin sabyn saklaýjy

  Aşagyndaky zeýkeş deşikli alýumin sabyn saklaýjy

  Çeper eser dizaýny we in engineeringenerçilik hyzmatyny hödürläp bileris, turbanyň dürli ululygy we görnüşi, çap ediş dizaýny hyzmaty siziň islegiňiz boýunça düzülip bilner.

  • MOQ:20000 sany
  • Material:alýumin
  • Kepkanyň görnüşi:nurbat / süýşmek / penjire / Etching
  • Logotip çap etmek:Silüpek ekrany / ofset çap / Emboss
  • Şahadatnama:FDA tassyklamasy / CRP / EU standarty

 • 100ml alýumin krem ​​bankasy

  100ml alýumin krem ​​bankasy

  ● Material: 99,7% alýumin
  ● gapak: Alýumin zynjyr gapagy, Alýumin zynjyr gapagy
  ● Potensial (ml): 5-350
  ● Diametri (mm): 25-100
  ● Boýy (mm): 10-112
  ● Galyňlygy (mm): 0,25-0.5mm
  ● faceerüsti gutarmak: Polishing, Reňk boýamak, Anodizasiýa, küpek Ekrany, Ofset Çap etmek, Etiketlemek
  ● MOQ: 10,000 HK
  ● Ulanylyşy: kosmetika, ýüz kremi, saç boýagy, ýakymly, çaý ýapragy, kapsula, planşet, şem

 • 100g alýumin şampun bar bankasy

  100g alýumin şampun bar bankasy

  ● Material: 99,7% alýumin
  ● gapak: Alýumin zynjyr gapagy, Alýumin zynjyr gapagy
  ● Potensial (ml): 5-350
  ● Diametri (mm): 25-100
  ● Boýy (mm): 10-112
  ● Galyňlygy (mm): 0,25-0.5mm
  ● faceerüsti gutarmak: Polishing, Reňk boýamak, Anodizasiýa, küpek Ekrany, Ofset Çap etmek, Etiketlemek
  ● MOQ: 10,000 HK
  ● Ulanylyşy: kosmetika, ýüz kremi, saç boýagy, ýakymly, çaý ýapragy, kapsula, planşet, şem

 • 90ml saç mumy alýumin bankasy

  90ml saç mumy alýumin bankasy

  ● Material: 99,7% alýumin
  ● gapak: Alýumin zynjyr gapagy, Alýumin zynjyr gapagy
  ● Potensial (ml): 5-350
  ● Diametri (mm): 25-100
  ● Boýy (mm): 10-112
  ● Galyňlygy (mm): 0,25-0.5mm
  ● faceerüsti gutarmak: Polishing, Reňk boýamak, Anodizasiýa, küpek Ekrany, Ofset Çap etmek, Etiketlemek
  ● MOQ: 10,000 HK
  ● Ulanylyşy: kosmetika, ýüz kremi, saç boýagy, ýakymly, çaý ýapragy, kapsula, planşet, şem

12Indiki>>> Sahypa 1/2