• sahypa_banner

Alýumin gaplar

Alýumin gaplamak, kosmetika ýa-da derini ideg etmek markasy üçin ajaýyp warianty, sebäbi ýeňil, gaýtadan işlenip bilinýän, tygşytly we uýgunlaşdyrylan.Saýlaňýörite alýumin bankalar“EVERFLARE Packaging” -den şu gün we harytlaryňyzy tekjä satyp biljekdigiňize haýran galarsyňyz. Sarp edijileriň satyn alyş kararlaryny önümiň daşky görnüşine we duýgusyna, şeýle hem marka wepalylygyna bil baglaýandyklary birnäçe gezek görkezildi.Alýumin gaplamak, kosmetiki ýa-da derini bejermek önümini innowasiýa, ekologiýa taýdan arassa we düýbünden ajaýyp görnüşi bilen 21-nji asyra getirer.HEMMESIŞeýle hem gaplamak, şem, aromaterapiýa, poliş we başgalar üçin birnäçe çözgüt hödürläp bilýär.


Biz dürli görnüşlialýumin kosmetiki bankalarFDA-nyň içerki gatlagy bilen 10 gramdan 100 grama çenli ululykdaky iýmit derejesindäki örtük bilen, bölek önümiňiz näçe uly ýa-da kiçi bolsa-da, islegleriňize laýyk alýumin gap-gaç gaplamasy bar. • 125ml 250ml 400ml alýumin krem ​​bankasy

  125ml 250ml 400ml alýumin krem ​​bankasy

  125ml 250ml 400ml alýumin krem ​​bankasy

  Alýumin kosmetiki krem ​​bankasywe bu alýumin gaplama ýüz kremini, göz kremini we saç krem ​​önümlerini saklamak üçin ulanylyp bilner.Gözellik haltalaryna ýeňil we götermek aňsat.

  Alýumin çüýşeler we bankalar aşakdaky ýaly aýratynlykdyr:
  a.Elýeterli reňk, mat we ýalpyldawuk metal reňkleri oksidlemek üçin gaýtadan işläp bileris.
  b.Bezeg, ýüpek ekran we nagyş we ikinji okislenme we taýýar gaplamalaryňyzyň özboluşly we ajaýyp bolmagyny üpjün etmek we diňe size degişlidir!
  c.Alsoöriteleşdirilen galyndy ýasamagy hem hödürleýäris

 • Tatu ýagy üçin 60ml alýumin bankasy

  Tatu ýagy üçin 60ml alýumin bankasy

  60ml Alýuminiý gaplar, ululygy: D67xH25mm galyňlygy: 0,3mm, alýumin gaplarymyz plastmassa erkin gaýtadan işlenýän alýumin listden ýasaldy

   

 • alýumin kosmetiki banka boş saç maskasy banka 200ml

  alýumin kosmetiki banka boş saç maskasy banka 200ml

  1. Biz kosmetiki gaplama üçin hünärmen öndüriji.

  2. Ulanylýan materiallar daşky gurşaw üçin amatly.
  3. Öz dizaýnlaryňyz gowy garşylanýar we ähli önümler özleşdirilip bilner.

 • Çeňňekli sabyn alýumin gap-gaç gutusy üçin kwadrat şekilli guty

  Çeňňekli sabyn alýumin gap-gaç gutusy üçin kwadrat şekilli guty

  Çeňňekli sabyn alýumin gap-gaç gutusy üçin kwadrat şekilli guty

 • Şampun çubugy üçin ýumurtga şekilli alýumin gap

  Şampun çubugy üçin ýumurtga şekilli alýumin gap

   • Material: ýokary derejeli alýuminiý, poslama garşy, çydamly we gaýtadan ulanylýan.
   • Dürli önümler üçin amatly: balzamlar, kremler, küýzeler, dermanlar, oturylyşyk, süýji, nan, witaminler, çaý ýapraklary, otlar, duzlar, şemler we ş.m.
   • Ulanmak aňsat we amatly.Basyşa laýyk gapagy bolan alýumin gap.
   • Spaceeri tygşytlamak we ýüki azaltmak üçin amatly.
 • Aşagyndaky zeýkeş deşikli alýumin sabyn saklaýjy

  Aşagyndaky zeýkeş deşikli alýumin sabyn saklaýjy

  Çeper eser dizaýny we in engineeringenerçilik hyzmatyny hödürläp bileris, turbanyň dürli ululygy we görnüşi, çap ediş dizaýny hyzmaty siziň islegiňiz boýunça düzülip bilner.

  • MOQ:20000 sany
  • Material:alýumin
  • Kepkanyň görnüşi:nurbat / süýşmek / penjire / Etching
  • Logotip çap etmek:Silüpek ekrany / ofset çap / Emboss
  • Şahadatnama:FDA tassyklamasy / CRP / EU standarty

 • 90ml saç mumy alýumin bankasy

  90ml saç mumy alýumin bankasy

  ● Material: 99,7% alýumin
  ● gapak: Alýumin nurbat gapagy, Alýumin zynjyr gapagy
  ● Potensial (ml): 5-350
  ● Diametri (mm): 25-100
  ● Boýy (mm): 10-112
  ● Galyňlygy (mm): 0,25-0.5mm
  ● faceerüsti gutarmak: Polishing, Reňk boýamak, Anodizasiýa, küpek Ekrany, Ofset Çap etmek, Etiketlemek
  ● MOQ: 10,000 HK
  ● Ulanylyşy: kosmetika, ýüz kremi, saç boýagy, ýakymly, çaý ýapragy, kapsula, planşet, şem

 • Şem üçin 100ml alýumin bankasy

  Şem üçin 100ml alýumin bankasy

  ● Material: 99,7% alýumin
  ● gapak: Alýumin nurbat gapagy, Alýumin zynjyr gapagy
  ● Potensial (ml): 5-350
  ● Diametri (mm): 25-100
  ● Boýy (mm): 10-112
  ● Galyňlygy (mm): 0,25-0.5mm
  ● faceerüsti gutarmak: Polishing, Reňk boýamak, Anodizasiýa, küpek Ekrany, Ofset Çap etmek, Etiketlemek
  ● MOQ: 10,000 HK
  ● Ulanylyşy: kosmetika, ýüz kremi, saç boýagy, ýakymly, çaý ýapragy, kapsula, planşet, şem

 • Jaýlanan önümler üçin 150ml alýumin jel bankasy

  Jaýlanan önümler üçin 150ml alýumin jel bankasy

  ● Material: 99,7% alýumin
  ● gapak: Alýumin nurbat gapagy, Alýumin zynjyr gapagy
  ● Potensial (ml): 5-350
  ● Diametri (mm): 25-100
  ● Boýy (mm): 10-112
  ● Galyňlygy (mm): 0,25-0.5mm
  ● faceerüsti gutarmak: Polishing, Reňk boýamak, Anodizasiýa, küpek Ekrany, Ofset Çap etmek, Etiketlemek
  ● MOQ: 10,000 HK
  ● Ulanylyşy: kosmetika, ýüz kremi, saç boýagy, ýakymly, çaý ýapragy, kapsula, planşet, şem

 • 100ml alýumin krem ​​bankasy

  100ml alýumin krem ​​bankasy

  ● Material: 99,7% alýumin
  ● gapak: Alýumin nurbat gapagy, Alýumin zynjyr gapagy
  ● Potensial (ml): 5-350
  ● Diametri (mm): 25-100
  ● Boýy (mm): 10-112
  ● Galyňlygy (mm): 0,25-0.5mm
  ● faceerüsti gutarmak: Polishing, Reňk boýamak, Anodizasiýa, küpek Ekrany, Ofset Çap etmek, Etiketlemek
  ● MOQ: 10,000 HK
  ● Ulanylyşy: kosmetika, ýüz kremi, saç boýagy, ýakymly, çaý ýapragy, kapsula, planşet, şem

 • 100g alýumin şampun bar bankasy

  100g alýumin şampun bar bankasy

  ● Material: 99,7% alýumin
  ● gapak: Alýumin nurbat gapagy, Alýumin zynjyr gapagy
  ● Potensial (ml): 5-350
  ● Diametri (mm): 25-100
  ● Boýy (mm): 10-112
  ● Galyňlygy (mm): 0,25-0.5mm
  ● faceerüsti gutarmak: Polishing, Reňk boýamak, Anodizasiýa, küpek Ekrany, Ofset Çap etmek, Etiketlemek
  ● MOQ: 10,000 HK
  ● Ulanylyşy: kosmetika, ýüz kremi, saç boýagy, ýakymly, çaý ýapragy, kapsula, planşet, şem

 • Magnit aşhana burç şeker mini alýumin ýakymly ysly banka

  Magnit aşhana burç şeker mini alýumin ýakymly ysly banka

  Hiç hili poslamaýan polat zyýanly pos peýda bolmazdan ýuwup bilmez, howpsuzlygy we ekologiýa taýdan arassa.“Spice Gin” ammarlary, magnit düýbüni öz içine alýan gaplar, Saklaýyş gaplary üçin magnit goldawy, islendik tekiz metal ýüzüne ýapyşar, beýleki zatlary has aňsat gurar.Açyk gapak bilen konserwirlenen, mazmuny kesgitlemek aňsat we barlag we zyňmak dizaýny bar.Saklamak üçin ajaýyp: Bu hoşboý ysly gaplar, otlary, çaýlary we ysly zatlary açmak aňsat bolanda möhürlenýär we gurak saklaýar;tagam we nahar bişirmek üçin tazelik gulplamak.
12Indiki>>> Sahypa 1/2