Haryt kategoriýalary

Önümleriň hilinde dowam edýäris we ähli görnüşleriň öndürilmegine ygrarly önümçilik proseslerine berk gözegçilik edýäris.

 • Haryt kategoriýalary

 • Haryt kategoriýalary

 • Haryt kategoriýalary

 • Haryt kategoriýalary

 • Haryt kategoriýalary

Alýumin çüýşeleri

Önümlerimiz

Habarlarymyz

  • 25/2022 / Noýabr

  Täze döredilen alýumin çakyr çüýşesi tekjäni tapawutlandyrýar

  Häzirem aýna çakyr çüýşelerini ulanýarsyňyzmy?Gaýtadan ulanylýan alýumin gaplamasyny öndüriji “Everflare Packaging” bu ýerde bir topar alýumin çakyr çüýşesini döretdi.Täze konteýner, nusgawy şekile hormat goýmak bilen durnuklylyga we täzelige barha artýan islegi kanagatlandyrýar ...

  • 25/2022 / Noýabr

  Alýumin piwo çüýşeleri näme üçin meşhur bolýar?

  Alýumin piwo çüýşeleri näme üçin meşhur bolýar?Alýumin piwo çüýşeleriniň barha meşhur bolýandygyny bilýärdiňizmi?Sebäbi olar adaty aýna piwo çüýşelerinden birnäçe artykmaçlygy hödürleýärler.Alýumin piwo çüýşelerini ulanmagyň käbir peýdalaryna has içgin seredeliň: ...

  • 15/2022 / Noýabr

  Alýumin çüýşeleri üçin täze goşmaça tekiz egin

  Alýumin çüýşeleri üçin täze goşmaça tekiz egin geçmişde, alýumin çüýşämiz esasan bu ýerde tegelek eginlerde.Alýumin, şahsy ideg, kosmetika, içgiler we öý hojalygy ýaly birnäçe pudakda gaplamak üçin saýlama hökmünde meşhurlygyň artmagyny dowam etdirýärkä, biz hoşal ...