• sahypa_banner

Beýleki şekiller Alýumin gaplar

 • alýumin kosmetiki banka boş saç maskasy banka 200ml

  alýumin kosmetiki banka boş saç maskasy banka 200ml

  1. Biz kosmetiki gaplama üçin hünärmen öndüriji.

  2. Ulanylýan materiallar daşky gurşaw üçin amatly.
  3. Öz dizaýnlaryňyz gowy garşylanýar we ähli önümler özleşdirilip bilner.

 • ORGANIC SOLID PERFUME alýumin gap, süzgüçli gapakly

  ORGANIC SOLID PERFUME alýumin gap, süzgüçli gapakly

  Önümleriň beýany
  Material
  Alýumin
  Reňk
  Omörite
  Gelip çykan ýeri
  Hytaý (materik)
  Custörite senet
  Grafiki, LOGO, konkaw we konweks nagyşlary çap edip biler
  Ulanyldy
  Şem, gaty atyr
  Subut etmegiň wagty
  Dizaýn taslamasyny alandan soň takmynan 7-10 iş güni tamamlandy
  Önümçilik sikli
  Nusga tassyklanandan soň, goýum alandan soň 30-35 iş gününiň dowamynda tamamlanar (doly mukdaryň 30%) .Saýlawlary mugt alyň.
  Önüm aýratynlygy
  1.Her bir nagyş nyşany we çap etmek bar
  2.Biziň hem ululygymyz we görnüşimiz bar, islegleriňizi bize habar beriň.
  3. owadan we döwrebap dizaýn moda
  4. saýlamagyňyz üçin dürli görnüşler
  5. owadan we reňkli 6. ýokary hilli we mukdar kepillendirilýär.
  7.Bizde howpsuzlyk barlagy hasabaty bar.gadyrly müşderilerim, önümlerimize iman edip, halaýan zatlaryňyzy satyn alyp bilersiňiz.