• sahypa_banner

Alýumin çyzgyly 100ml bambuk bankasy

Gysga düşündiriş:

Bu tegelek alýumin we bambuk nurbat gapakly gap, goşmaça çykdajy üçin oýulyp, çap edilip ýa-da boýalyp bilner.

Bahalary çagyrmagyňyzy haýyş edýäris


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany
Alýumin çyzgyly 100ml bambuk bankasy
Gaplamak we eltip bermek
1.Gaplamak maglumatlary: Karton ýa-da palet eksport ediň, ýöriteleşdirilen paket bar.
2. Eltip bermek jikme-jigi: 30-45 günÜstünlik
1. Ajaýyp hil
2. OEM-i kabul ediň
3. Bäsdeşlik bahasy
4. Wagtynda eltip bermek / çyn ýürekden hyzmat etmek
5. Custöriteleşdirilen

Faceerüsti işlemek Mat, ofset çap etmek, Ekranda çap etmek, Aýaz, pürkmek, çap etmek, gyzgyn möhürlemek, nagyşlamak.
Aýratynlyk Gaýtadan ulanylýan, daşky gurşawa arassa, ýokary hilli, ýokary netijelidir
Şahadatnama IS09001
Möhür görnüşi Buraw gapagy / nasos pürküji
Ulanylyşy Şahsy ideg / kosmetiki gaplama
Gaplamak Müşderileriň islegine görä Karton ýa-da başga
MOQ 30000 sany-50000 sany
Nusgalar Mugt nusgalar, müşderiler gyssagly töleg töleýärler
Logotip Çap etmek Müşderileriň talaplaryna laýyklykda
Beýleki önüm Parfýumeriýa çüýşesi, aýna banka, aýna çüýşe, gapak, nasos, pürküji, damja, orifis reduktory
Üpjünçilik ukyby: 5,000,000PCS / AY

Hyzmatlarymyz

Biziň borçnamamyz · Ø Gowy hil, amatly baha we iň gowy hyzmat.
· Quality Hiliň berk gözegçiligi we zerur şahadatnama.
· Your Bizden dörän islendik ýitgiňizi çalşarys.
· Us Biz bilen söwda etmekde haýsydyr bir mesele bar bolsa, size kömek etjek zatlary etmekden hoşal.
Goşmaça hyzmat · Your Çüýşäňizi dizaýn etmegiňize ýa-da tehniki çyzgy döretmäge kömek edip bileris.
· ØGap, nasos, pürküji ýa-da kagyz gutusybilen üpjün edilip bilner.
· EM OEM / ODM garşylanar.
· China Hytaýa baryp görmek isleseňiz, wiza almaga kömek etmek üçin size çakylyk hatyny berip bileris.
· Help Başga bir kömege mätäç, biz siziň üçin etmäge synanyşarys.

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak opsiýalary · Ø Palet
· Ø Bölüjiler + Karton
· Ø Karton + Palet
· Ø bölüjiler + palet
· Arap + Palet
· Ø Plastiki mesh + Palet
· Your Islegiňize görä islendik ýol.
Tölegiň şerti Elýeterli dizaýnymyz
· Ø 30% goýum, 70% gowşurylmazdan öň tölenmeli!
Customörite dizaýnyňyz
· Mold Synag galyndylary we nusga bahasy.
Eltip bermek · Ø Her çüýşe eltilmezden ozal howpsuz ýagdaýda barlanar we gaplanar.
· Shipping ippingük daşama çykdajylaryny we wagtyny tygşytlamaga kömek etmek üçin iň ýakyn porty, iň arzan we iň çalt iberiş ýoluny saýlaýarys.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň