• sahypa_banner

Şampun tozy üçin plastik mugt alýumin gap

Gysga düşündiriş:

Bu, poroşok, şampun arassalamak we ş.m. üçin ýokary hilli plastmassa alýumin gap-gaçdyr. Üç bölek gurluşlydy, daşynda bäş sany nurbat size gaty tekiz görünýär, bu gözüňi özüne çekýär we ulananyňyzda has gowy el degirýär. ýöriteleşdirilen reňk, şol ýerde lazer nagyş logotipiňiz bilen hem bolup biler. Şol ýerde ýokarky bölegini açmak we ýapmak üçin gysyp bilersiňiz.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLERINIET MAGLUMATLARY

-750

 

 

Bu, poroşok, şampun arassalamak we ş.m. üçin ýokary hilli plastmassa alýumin gap-gaçdyr. Üç bölek gurluşlydy, daşynda bäş sany nurbat size gaty tekiz görünýär, bu gözüňi özüne çekýär we ulananyňyzda has gowy el degirýär. ýöriteleşdirilen reňk, şol ýerde lazer nagyş logotipiňiz bilen hem bolup biler. Şol ýerde ýokarky bölegini açmak we ýapmak üçin gysyp bilersiňiz.

 

 

Şampun tozy üçin alýumin gap-gaçlary:

  • Poroşok sabyny bilen ulanmak we gaplamak üçin toz haltalary bilen birnäçe gezek ulanmak
  • Poroşoklaryň dozasyna mümkinçilik berýän ýapylmagyň bir görnüşi bilen ulanmak aňsat.
  • 150ml-250ml

 

Haryt maglumatlary:

Haryt ady Şamo tozy üçin alýumin gap
Ses 100-250g
Model belgisi AT45148
Çüýşe Alýumin
Kap Alýumin süýümli gapak, süzgüçli gapak
Içki örtük Iýmit derejesi Içki örtük
Çap etmek çeýe, ýüpek ekran çap etmek, ýylylyk geçiriji çap we ş.m.
MOQ 10.000 sany
Arza şampun pwoder, poroşok arassalaýjy

1 -750

 

Önümçilik usuly

 

 

Önümiň ulanylyşy

Sorag-jogap

1. Mugt nusgalary alyp bilerismi?
Hawa.Samhli nusgalarymyz mugt we müşderiler diňe ýük bahasyny tölemeli. Siz ýük ýygnamak ýa-da eltip bermek üçin pul töläp bilersiňiz
paypal hasabymyza çykdajy.

2. Dizaýnlarymyza görä çüýşe öndürip bilersiňizmi?
Hawa.Uly kompaniýalar bilen köp ýyllyk hyzmatdaşlygy sebäpli gümrük modellerini ösdürmekde baý tejribämiz bar.

3. Adaty gurşun wagty näçe?
A. Bir stocka önümleri üçin tölegiňizi alanyňyzdan soň 5-10 günüň içinde size çüýşeler / bankalar / gapaklar ibereris.
B. Köpçülikleýin önümçilik üçin gurşun wagty 35 gün töweregi.

4. Iň pes sargyt näme?
Aksiýadaky çüýşeler üçin 5000-10,000 sany;Köpçülikleýin önümler üçin 30,000 sany.Garyşyk tertibi kabul edýäris!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň