• sahypa_banner

1L Çaga üçin alýumin ýyly çüýşe

Gysga düşündiriş:

Çaga üçin 1000ml alýumin ýyly çüýşe

Ölçegi: D80xH245mm, Boýnuň gutarmagy: 25mm

Çap etmek: küpek ekrany çap etmek, ýylylygy geçirmek we ş.m.

Gapak: tutawaçly şapka

Ulanylyşy: Çaga üçin düşekde gyzgyn suw

Bu material gaýtadan ulanylýan alýumin, ftalatlar, gurşun ýa-da beýleki zyýanly maddalar, gaýtadan ulanylýan we gaýtadan ulanylýan.

 

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümleriň beýany
Haryt ady
Çaga üçin 1000ml alýumin ýyly çüýşe
Material
Alýuminiýdäki çüýşe, Kuper materialynyň gapagy, silikonda möhür
Reňk
Özbaşdak reňk
Potensial
1000ml
Ulanylyşy
Krowatda alýumin gyzgyn suw çüýşesi
Faceerüsti tehnika
Tebigy reňk 、 tingiwopis 、 küpek ekrany mal malylylyk geçiriji 、 Elektroplat
OEM / ODM
Kabul ederlikli

 

S: Mugt nusgalaryňyzy alyp bilerismi?

J: Hawa, edip bilersiňiz.Nusgalarymyz diňe sargyt tassyklaýan müşderiler üçin mugt.Expressöne ekspress üçin ýük alyjynyň hasabynda.
S: Birinji gapda köp elementiň ululygyny bir gapda birleşdirip bilerismi?
J: Hawa, edip bilersiňiz.Emma sargyt edilen her bir zadyň mukdary MOQ-a ýetmeli.
S: Adaty gurşun wagty näçe?
J: Plastmassa önümleri üçin, goýumyňyzy alanymyzdan soň 30-35 iş gününiň dowamynda size haryt ibereris.
B: Alýumin önümi üçin, goýumyňyzy alanymyzdan 35-40 gün geçýär.
C: OEM önümleri üçin, goýumyňyzy alanymyzdan soň gowşuryş wagty 40-45 iş güni.

S: Töleg möhletiňiz näçe?
J: T / T;PayPal; L / C;Western Union we ş.m.
S: ippingük daşamagyňyz nähili?
J: Jikme-jiklik talaplaryňyza görä iň gowy iberiş ýoluny saýlamaga kömek ederis. Deňiz, howa ýa-da ekspress we ş.m.
S: Hiline nädip gözegçilik edýärsiňiz?
J: Köpçülikleýin önümçilikden öň nusgalar taýýarlarys we nusga tassyklanylandan soň köpçülikleýin önümçilige başlarys.Önümçilik wagtynda gözden geçirmek;gaplamazdan ozal tötänleýin gözden geçiriň;gaplandan soň surata düşmek.
S: Bir zat ýalňyş bolsa, ony nädip çözüp bilersiňiz?
J: Haýsydyr bir döwük ýa-da kemçilikli önüm tapylan bolsa, suratlary asyl kartondan almaly.
Konteýner boşadylandan soň 7 iş gününiň dowamynda ähli talaplar görkezilmelidir.
Bu sene konteýneriň gelýän wagtyna degişlidir.
Talaby üçünji tarap tarapyndan tassyklamagy maslahat bereris ýa-da talaplary hödürleýän nusgalaryňyzdan ýa-da suratlaryňyzdan kabul edip bileris, ahyrsoňunda ähli ýitgileriňiziň öwezini dolarys.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň