• sahypa_banner

adaty 50ml 60ml 100ml 200ml 250ml alýumin energiýa içýän çüýşe

Gysga düşündiriş:

Alýumin çüýşelerIçgi senagaty üçin iň täsirli we ajaýyp gaplama.
Çüýşeler, ýokary hilli gury ofset çap etmek usulyny ulanyp, müşderiniň çeper eserleri bilen 7 reňkde çap edilýär.Mat we ýalpyldawuk bezegler, metal we ýöriteleşdirilen berkitmeler we dürli örtük görnüşleri ýaly dürli görnükli täsir galdyryjy çap effektleri bar.Iň soňky önüm ROPP ýa-da täç ýapmak tehnologiýasy bilen ýapylýar.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Alýumin çüýşeleriçgi pudagy üçin täsirli we ajaýyp gaplama.
Çüýşeler, ýokary hilli gury ofset çap etmek usulyny ulanyp, müşderiniň çeper eserleri bilen 7 reňkde çap edilýär.Mat we ýalpyldawuk bezegler, metal we ýöriteleşdirilen berkitmeler we dürli örtük görnüşleri ýaly dürli görnükli täsir galdyryjy çap effektleri bar.Iň soňky önüm ROPP ýa-da täç ýapmak tehnologiýasy bilen ýapylýar.

 

Alýumin çüýşesiniň peýdalary şulary öz içine alýar:
 • Metal gaplamanyň premium görnüşi we duýgusy
 • Döwülmeýän we çydamly gaplama
 • Önümler üçin ajaýyp barýer häsiýetleri we ýaramlylyk möhleti
 • Daşky gurşawda ýa-da gyzgyn howada dolduryp bolýar
 • Ulag çykdajylary üçin ýeňil
 • Önümiň mazmunyny çalt sowatmak

 

Iň oňat:
 • Piwo, çakyr we beýleki alkogolly içgiler
 • Energetika we sport içgileri
 • Bişirilen çaýlar we kofeler
 • Miwe suwlary
 • Süýt içgileri
 • Karbonly alkogolsyz içgiler
 • Nahar çalyşmak we iýmitlenýän içgiler

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň