• sahypa_banner

Sakgal balzam, alýumin bankasy ýa-da erkekleriň şahsy ideg önümleri üçin alýumin bankasy

Alýumin gapymyz erkekleriň şahsy ideg önümleri üçin amatly!

Biz hakda has giňişleýin öwreniňalýumin bankalary gaýtadan işlemek:

Lýuks Finish - Güýçli önümi goramak

Ajaýyp we özüne çekiji premium, kaşaň gutarnykly alýuminiý bankalar, kosmetika önümleriniň köpüsini gaplamak üçin amatlydyr.Bankalarymyzyň her biri gabat gelýäralýumin nurbat ýokarky gapaklar.Gapakda önümiňiziň täzeligini goraýan, syzmagyň we hapalanmagyň öňüni alýan we müşderileriňiziň önümiňize bolan ynamyny ýokarlandyrjak EPE çyzgysy bar.

Bu haýran galdyryjy alýumin bankalar, kosmetika, polýalar, mumlar, mebel ideg önümleri, senet esbaplary we başga-da köp dürli önümler üçin amatlydyr!Bu bankalaryň tekiz, tekiz ýüzü, isleseňiz öz marka bellikleriňizi we stikerleriňizi ýokarsyna we gapdallaryna goşmagy aňsatlaşdyrýar.

Ölçegler

Biziňkiýörite alýumin bankalardürli ölçeglerde bar, 5 g-2000ml-den başlap, gyzgyn satuw elementi 10ml, 15ml, 30ml, 50ml, 80ml, 100ml, 150ml, 250ml we ş.m. Bu ululyklar önümiň diapazonyny satmak üçin çeýeligi üpjün edýär konteýneriň başga stilini ulanmazdan dürli ululykda.Marka tanamagyny gurmagyň iň amatly usuly!

Gabat gelýän gapaklar

Banshli gap-gaçlarymyz gapakdaky gabat gelýän nurbat bilen doldurylýar ýa-da ýokarky gapak, ýapyk gapaklar we ş.m.

Bu gün bu ýerde erkekleriň şahsy ideg önümleri üçin alýumin bankalar hakda bir zat gürleşmek üçin gitdik.

Erkek bezeg we kosmetika üçin global çykdajylaryň 2025-nji ýyla çenli 67,5 milliard ýewro ýetjekdigi çaklanylýar we bu pudak üçin uly mümkinçilikler döredilýär.Bu ösýän bazara girýän markalar, satuwy has köpeltmek üçin gaplary bilen estetiki taýdan ýakymly, puluň bahasy we durnuklylyk belliklerini bellemeli we HERFLARE girýär. Alýumin gapaklarymyz we bankalarymyz pasta, pomada, balzam, duz, skrab ýaly zatlary öz içine alýar. we ýag, taktil we berk, şeýle hem 100% gaýtadan işlenip bilner.

 

Sakgal balzam,alýumin krem ​​bankasy

Ajaýyp bir zat gözleýän erkek tomaşaçylar üçin ajaýyp, sakgally balzam, nurbat gapagy bilen salkyn duýgur palma ululygynda gaýtadan işlenip bilinýän gap-gaçda hödürlenýän önümi gaplamagyň iň amatly usulydyr.Bizden sorabezeg saýlawlary hakda, erkekler ony tekjeden alarlar!

 

10647880296_1534566436 10647886082_1534566436

10647886082_1534566436


Poçta wagty: 09-2022-nji ýyl