• sahypa_banner

alýumin kosmetiki banka boş saç maskasy banka 200ml

Gysga düşündiriş:

1. Biz kosmetiki gaplama üçin hünärmen öndüriji.

2. Ulanylýan materiallar daşky gurşaw üçin amatly.
3. Öz dizaýnlaryňyz gowy garşylanýar we ähli önümler özleşdirilip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Material Alýumin
Potensial 200ml
Ulanylyşy krem / losyon
Bedeniň reňki Custöriteleşdirilen reňk (Pantone kody bilen üpjün ediň)
Bedeniň şekili tegelek, inedördül, gönüburçly, şekilli
Şapka görnüşi nurbat gapagy
Gapagyň reňki Custöriteleşdirilen reňk
Gapak materialy Alýumin
Çeper faýl formaty AI-ni kabul edýäris.Teksti egrä öwürmegiňizi haýyş edýäris.
MOQ 10,000pcs
Faceerüsti işlemek ýüpek ekrany çap etmek, gyzgyn möhürlemek, UV örtük, aýazly, reňk boýag (dizaýnyňyza görä düzülen.)
Mysal Mugt nusgalar, ýük bahasy zerur.
Ulag Fedex / DHL / EMS / UPS / TNT / Deňiz bilen / Howa we ş.m.
Töleg usuly L / C, T / T, Western Union, Paypal we ş.m.
Eltip bermegiň wagty nusgalar 1-2 gün, köpçülikleýin önümçilik 40-45 gün.Hakyky ýagdaýa bagly.

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary

eksport üçin amatly paket (plastik halta, karton guty, gysgaldylan film, palet)

Adatça her ädim çüýşäni ilkinji ädim hökmünde örtmek üçin plastik halta ulanýarys, soňra içerde kagyz parry bilen ýöriteleşdirilen güýçli kartonlara salýarys, daşaýarka her çüýşäniň galyndylaryny azaldyp biler.
Köp mukdarda kartonlar üçin palet ýasarys.
Şeýle hem, gaplamany öz talaplaryňyza görä düzüp bolýar.
Eltip bermek (deňiz arkaly, Halkara kurýer, howa arkaly)

Nusgalar hakda

1. Mugt nusgalar üçin nädip ýüz tutmaly?

l elementiň (saýladyňyz) pes bahasy bolan aksiýasy bar bolsa, synag üçin iberip bileris, ýöne synaglardan soň teswirleriňize mätäç.

 

2. Nusgalaryň zarýady barada näme aýdyp bilersiňiz?

l elementiň (saýladyňyz) özi hiç hili aksiýa ýa-da has ýokary gymmaty ýok bolsa, adatça üç esse ýa-da dört esse töleg.

 

3. Birinji sargytdan soň nusgalaryň hemmesini yzyna alyp bilerinmi?

Hawa. Töleg, töläniňizde ilkinji sargytlaryňyzyň umumy mukdaryndan aýrylyp bilner.

 

4. Nusgalary nädip ibermeli?

Iki wariant aldyňyz:

(1) Jikme-jik salgyňyzy, telefon belgiňizi, iberijini we islendik gyssagly hasabyňyzy bize habar berip bilersiňiz.

(2) FedEx bilen on ýyldan gowrak wagt bäri hyzmatdaşlyk edýäris, olaryň VIP bolany üçin gowy arzanladyş alyp bileris.Size ýüküňize baha bermäge rugsat bereris we nusgalar ýük bahasy alnandan soň gowşurylar.

Sorag-jogap

1. Nädip sitata alyp bilerin?

Satyn almak islegleriňiz bilen bize habar beriň we iş wagty bir sagadyň dowamynda jogap bereris.Söwda dolandyryjysy bilen göni habarlaşyp bilersiňiz.

 

2. Hilini barlamak üçin nusga alyp bilerinmi?

Synag üçin nusgalary hödürlemekden hoşal.Isleýän zadyňyzyň we salgyňyzyň habaryny bize goýuň.Size gaplama maglumatlary hödürläris we gowşurmagyň iň gowy usulyny saýlarys.

 

3. Biziň üçin OEM edip bilersiňizmi?

Hawa, edip bileris.

 

4. Haýsy hyzmatlary berip bileris?

Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, CIF, EXW, CIP

Kabul edilen töleg walýutasy: USD, EUR, AUD, CNY;

Kabul edilen töleg görnüşi: T / T,

Gepleşik dili: Iňlis, Hytaý

 

5. Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?

Biz zawod we Export Right.it bilen zawod + söwda diýmekdir.

 

6. Sargytlaryň iň pes mukdary näçe?

MOQ-ymyz 1 karton

 

7. Gowşuryş wagtyňyz näçe?

J: Adatça, gowşuryş wagtymyz tassyklanandan soň 5 günüň içinde bolýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň