• sahypa_banner

ORGANIC SOLID PERFUME alýumin gap, süzgüçli gapakly

Gysga düşündiriş:

Önümleriň beýany
Material
Alýumin
Reňk
Omörite
Gelip çykan ýeri
Hytaý (materik)
Custörite senet
Grafiki, LOGO, konkaw we konweks nagyşlary çap edip biler
Ulanyldy
Şem, gaty atyr
Subut etmegiň wagty
Dizaýn taslamasyny alandan soň takmynan 7-10 iş güni tamamlandy
Önümçilik sikli
Nusga tassyklanandan soň, goýum alandan soň 30-35 iş gününiň dowamynda tamamlanar (doly mukdaryň 30%) .Saýlawlary mugt alyň.
Önüm aýratynlygy
1.Her bir nagyş nyşany we çap etmek bar
2.Biziň hem ululygymyz we görnüşimiz bar, islegleriňizi bize habar beriň.
3. owadan we döwrebap dizaýn moda
4. saýlamagyňyz üçin dürli görnüşler
5. owadan we reňkli 6. ýokary hilli we mukdar kepillendirilýär.
7.Bizde howpsuzlyk barlagy hasabaty bar.gadyrly müşderilerim, önümlerimize iman edip, halaýan zatlaryňyzy satyn alyp bilersiňiz.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň