• sahypa_banner

15ml 30ml 50ml Uçarsyz alýumin çüýşeler

Gysga düşündiriş:

Kosmetiki gaplamak üçin ýörite howasyz alýumin çüýşeleri

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt ady
uçarsyz çüýşe
Potensial
10ml, 15ml, 30ml, 50ml, 80ml, 100ml, 120ml
Logotip çap et
Elýeterli
Paket ýollary
Halkara gaplama ýa-da müşderiniň haýyşy daşky guty, içki guty
Eltip bermegiň wagty
Bir stocka üçin 3-5 gün, köpçülikleýin önümçilik üçin 25-30 gün
Nusgalar
Mugt üpjün etmek
Reňk
Müşderiniň talaplary hökmünde islendik reňk
Çeper eser
Aýaz, ýüpek ekranly çap, gyzgyn möhürleme, 3D çap, gyzgyn geçiriş Çap
Hil barlagy:
Ajaýyp reňk gabatlygy, ýüpek ekrany çap etmek öçürilmeýär.
Syzdyrma ýok, gapak bilen ajaýyp gabat geliň.
Qualityokary hilli çig mal ulanyp, dyrmaşma, hapalar ýok.
Önümlerimizde pyçak ýok, spesler / köpürjikler ýok.
Önümçilikde, önümçilikde we harytlar gutarandan soň barlagda hil gözegçiligi.
Saýlaw üçin dürli nasoslar

 

 

Näme üçin bizi saýlamaly?

  1. Baha barada: Bahasy ylalaşylýar.Mukdaryna ýa-da bukjasyna görä üýtgedilip bilner.

 

2. Nusgalar barada: Nusgalar nusga tölegine mätäç, ýük ýygnap biler ýa-da çykdajylaryny bize töläp bilersiňiz

öňe gitmek.

 

3. Harytlar hakda: goodshli harytlarymyz ýokary hilli ekologiýa taýdan arassa materiallardan ýasaldy.

 

4. MOQ hakda: Islegiňize görä düzedip bileris.

 

5. OEM hakda: Öz dizaýnyňyzy we logotipiňizi iberip bilersiňiz, Täze galyp açyp bileris we size islendik nyşany çap edip ýa-da bezäp bileris.

 

6. Çalyşmak barada: Maňa e-poçta iberiň ýa-da amatly bolsa meniň bilen gürleşiň.

 

7. qualityokary hilli: qualityokary hilli material ulanmak we berk hil gözegçilik ulgamyny döretmek, her bölegine jogapkär adamlary bellemek

çig mal satyn almakdan gurnama çenli önümçilik.

 

8. Galyndy ussahanasy, özleşdirilen model mukdaryna görä ýasalyp bilner.

 

9. Bizdäki ýaly iň gowy hyzmaty hödürleýäris.Tejribeli satuw topary eýýäm siziň üçin işlemeli.

 

10. OEM hoş geldiňiz.ýöriteleşdirilen logo we reňk hoş geldiňiz.

 

11. Her önüm üçin ulanylýan täze gyzlyk material.

 

12. Hilini nädip kepillendirip bileris?

Köpçülikleýin önümçilikden öň hemişe önümçilikden öňki nusga;

Iberilmezden ozal hemişe soňky gözleg;

 

13.Haýsy şahadatnamaňyz bar?

Biz ýokary hilli önüm bermäge borçlanýarys.

 

14.Haýsy hyzmatlary berip bileris?

Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, CIF, EXW

Kabul edilen töleg walýutasy: USD, CNY;

Kabul edilen töleg görnüşi: T / T, kredit kartoçkasy, nagt;

Gepleşik dili: Iňlis, Hytaý

 

15.OEM & ODM hyzmatyny berip bilersiňizmi?

Hawa, OEM & ODM sargytlary hoş geldiňiz.

 

16.Zawodyňyza baryp bilerinmi?

Faktoymyza baryp görmek üçin hoş geldiňiz!

 

17. Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?

Biz zawod we Export Right.it bilen zawod + söwda diýmekdir.

 

18.Gowşuryş wagtyňyz näçe?

J: Adatça, gowşuryş wagtymyz tassyklanandan soň 30 günüň içinde bolýar.

Sorag-jogap
1-nji sorag: customöriteleşdirilen önüm öndürip bilersiňizmi?
A1: Hawa.Çüýşäniň ululygy, reňki, nyşany, ýerüsti bejergisi şahsylaşdyrylan talaplaryňyza görä düzülip bilner.
2-nji sorag: Önümçiligiňiz hakda näme?
A2: Goýumy alanymyzdan 30 ~ 45 gün soň elýeterli galyndy.
Custöriteleşdirilen önümler:
Çyzgy tassyklamasy: 3 ~ 5 gün
Açyk galyp we synag nusgalary: 20 ~ 30 gün
Nusga tassyklamasy: 7 gün
Köpçülikleýin önümçilik: 30 ~ 45 gün
3-nji sorag: Haýsy töleg usuly işleýär?
A3: T / T, L / C, D / P, D / A, PayPal, Western Union, E.saýlamak we MoneyGram saýlamak üçin.
4-nji sorag: MOQ näme?
A4: Düzülen bolsa, MOQ 1000 bölekdir.
5-nji sorag: Söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?
A5: Biz on ýyldan gowrak eksport tejribesi bolan zawod.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň