• sahypa_banner

2.5L Whey belok tozy konteýner poroşok alýumin kansisteri

Gysga düşündiriş:

2.5L Whey belok tozy konteýner poroşok alýumin kansisteri

ululygy: D130xH248mm, alýumin kanserimiz gaýtadan ulanylýan alýumin garyndysy bilen ýasaldy.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

 • Material: 99,7% alýumin
 • Gapak: alýumin nurbat gapagy
 • Göwrümi (ml): 2,5
 • Diametri (mm): 130
 • Boýy (mm): 248
 • Galyňlygy (mm): 1mm
 • Faceerüsti gutarma: açyk kümüş ýa-da islendik bezeg reňki we logotip çap etmek gowy boldy
 • MOQ: 10,000 HK
 • Ulanylyşy: buglaýan suwuklyklar, şahsy bezeg önümleri, kaşaň çaý, konditer önümleri, şemler, senagat poroşoklary, pastalar we mumlar

 

Zynjyrly belok tozy konteýner tozyAlýumin gaplarister
Model AT130248
Ses 2.5L
Material Alýumin
Faceerüsti işlemek reňk örtügi, Ekrany çap etmek, ýylylyk geçiriji çap etmek
Ulanylyşy süýtli belok tozy
Nusgalar Arkaýyn üpjün ediň
Kap Buraw gapagy
Senagatdan peýdalanmak Saklamak, kapsulalar, witamin, ysly zatlar, çaý we belok tozy
Şekil Tegelek

 

 

Alýuminiý kanistrimizi gaplamak üçin ulanmagyň artykmaçlyklary

 • Geçiriji ýa-da ESD bilen ýönekeý kanister
 • Geçiriji bilen anodizasiýa
 • Çydamly, howpsuz we howpsuz
 • RoHS laýyklygy
 • Ulanmak aňsat
 • Gaýtadan ulanylýar
 • Arzan
 • Custörite ýasalan ululyk we örtük *

 

 

Alýumin bankalarymyz, ýokary hilli alýumin hünärmenlerinden iň ýokary hilli standartlara çenli öndürilýär.

Bankalarymyz alýumin list bilen öndürilýär, galyňlygy 0,5 mm.Bu, önümleriňiz üçin ajaýyp güýç we gorag üpjün edýän ýeňil, ýöne gaty berk bökdençsiz konteýner döredýär.

Qualityokary hilli, premium gutarmak bilen, bankalarymyz önümiňizi galanlardan tapawutlandyryp biler.Suwuk suwuklyklar, şahsy bezeg önümleri, kaşaň çaý, konditer önümleri, şemler, senagat poroşoklary, pastalar we mumlar ýaly dürli önümler üçin daşky gaplama hökmünde meşhur saýlaw.

40 millilitrden 1000ml millilitre çenli ululykda bar bolan alýuminiý bankalarymyz, dowamly we ekologiýa taýdan jogapkär gaplama görnüşini üpjün edip, ömürboýy gaýtadan işlemegi teklip edýär.

Gaplamalaryňyzy gowulandyrmak we önümleriňizi köpçüligiň arasynda tapawutlandyrmak üçin çap ediş hyzmatymyzdan näme üçin peýdalanmaýarsyňyz?Sanly çap etmek opsiýalary, marka hilini fotografiki hil bilen doly potensialyna görkezip biler.

Haýsydyr bir önümimiz ýa-da hyzmatlarymyz hakda haýsydyr bir kömek ýa-da goşmaça maglumat gerek bolsa, şu gün bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Biz siziň işiňiz üçin ajaýyp gaplama çözgütlerini hödürlemegi maksat edinýäris.

 

 

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň