• sahypa_banner

300ml ajaýyp dellek dükany çüýşesi

Gysga düşündiriş:

STYLE HAIR SALON DIZAYNER SUW SPRAY BOTTLE 300ml


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Alýumin derman çüýşesi

Material: iýmit derejesi 99,7% Alýumin

Içki örtük materialy: Epoksi rezin

Ulanylyşy: Alýumin witamin çüýşeleri, balyk ýagy, planşet, kapsula we ş.m.

Reňk: kümüş, altyn ýa-da ýöriteleşdirilen çap

Usul: ýüplükli gapakly giň agz bankalary

 

Hyzmatymyz

1. Özbaşdak çap etmek - müşderiniň talaplaryna laýyklykda çüýşelere ýazgylary çap edip bileris

2.Suface el ekrany çap etmek, aýaz, gyzgyn möhürlemek we ş.m.

3.Gaplamak —- Adaty eksport kartony ýa-da islegiňize görä gaplanan.

4.Müşderi synagy products Önümleriň agşamlyk hilinde we gowy ýagdaýda bolmagyny üpjün ediň.

5. Mugt nusgalar - Synag üçin mugt çüýşeler berip bileris

6. Marka ady-OWM / ODM kabul ederliklidir

Sorag-jogap

1. Öndüriji?

Hawa, 15 ýyllyk iş tejribesi bolan öndüriji

2. OEM edip bilersiňizmi?

Hawa, OEM-i d ýa-da şahsy belligiňizi edip bileris.

3. Nusgalary hödürläp bilersiňizmi?

Hawa, mugt nusgalary berip bileris, ýöne iberiş bahasy sizden tölener.

4. Töleg şertleriňiz näme?

T / T, West Union, Paypal

5. Çüýşelere çap edip ýa-da çeýe çap edip bilerismi?

Hawa, dürli çap etmegiň usullaryny hödürleýäris: ekrany çap etmek, gyzgyn möhürlemek, ofset çap etmek we ş.m. Çap etmegiň reňki panton reňkine görä edilip bilner.

6. Dizaýnymyza görä çüýşe öndürip bilersiňizmi?

Hawa, modullary öz dizaýnyňyza görä açyp bileris. Şeýle hem boýalan çüýşäni islän reňkiňizde edip bilersiňiz, Pantone reňkiniň reňkine görä reňklenip bilner.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň