• sahypa_banner

alýumin aerozol kranly alýumin aerozol spreýine burun bilen gaplap biler

Gysga düşündiriş:

Tejribesi bolan kärhana hökmünde size “Alýumin Aerosol” -yň doly görnüşini hödürläp bileris, şeýle hem öz talaplaryňyza we talaplaryňyza laýyk gelýän bankany öndürip bileris.Mundan başga-da, hünärmen “Aerosol Can” zawody hökmünde “Aerosol Valves”, “Cap”, nasos we doldurma hyzmatlary zawody bilen gowy hyzmatdaşlygymyz bar.Önümiň hilinden we hyzmatlarymyzdan kanagatlanjakdygyňyza ynanýarys, siziň bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa
Haryt
bahasy
Metal görnüşi
alýumin
Ulany
Aerosol
Gelip çykan ýeri
Hytaý
 
NINGBO
Model belgisi
300ml
Marka ady
Hemişe
Material
Metal alýumin
Haryt ady
doldurylýan bökdençsiz alýumin aerozol
Diametri
22-88mm
Boý
50mm-265mm
Çap etmek
ofset çap etmek 6 reňk
Içki örtük
Epoksi rezin
Boysörite boş alýumin aerozol spreý edip biler
Gaplamak we eltip bermek
Karton paket ýa-da islegiňiz boýunça

 

Q1: Mugt nusgalaryňyzy alyp bilerismi?A1: Hawa, edip bilersiň.Müşderilerimize alyjynyň hasabynda ýük bilen hilini barlamak üçin mugt nusga berilip bilner.Size ibermegiň usuly ekspress arkaly, ofisimizden nusga almak üçin ýerli ekspress-e jaň edip bilersiňiz.
Q2: Customöriteleşdirilen önüm öndürip bilersiňizmi?A2: Hawa.Çüýşäniň ululygy, reňki, nyşany, ýerüsti bejergisi şahsylaşdyrylan talaplaryňyza görä düzülip bilner.üstesine-de, çüýşäniň görnüşi hem düzülip bilner.
Q3: Adaty gurşun wagty näçe?A3: Bir stocka önümleri üçin, tölegiňizi alanymyzdan soň 24-48 sagadyň dowamynda size haryt ibereris.Elýeterli galyndy bilen, çüýşeler üçin 35 günüň içinde ibereris.Galyplaryň işlenip düzülmegi üçin Çyzuw tassyklamasy: 30-35 gün Açyk galyndy we synag nusgalary: 20-30 gün; Mysal tassyklamasy: 7 gün; Köpçülikleýin önümçilik: 30-45 gün

 

Q4: Ippingük daşamagyňyzyň şertleri näme?A4: Ujypsyz synag buýrugy üçin UPS, FEDEX.DHL, EMS, TNT we ş.m. üpjün edilip bilner.Has uly sargyt üçin, talaplaryňyza görä deňiz, otly ýa-da howa arkaly iberip bileris. 
Q5: Hiline nädip gözegçilik edip bilersiňiz?A5: Gaplamazdan ozal 3 gezek syzdyrýarys: Taýýar çüýşeleriň hemmesiniň sargyt edýändigiňize, mukdaryna we ýagdaýyna göz ýetirmek üçin birin-birin barlaýarys.Ibermezden ozal tassyklamak üçin size köpçülikleýin önümçilik suratlaryny iberýäris.
Q6: MOQ näme?A6: Adatça 30000 sany.Şahsy meseläňiz üçin ara alyp maslahatlaşyp bileris.
Q7: Haýsy töleg usuly işleýär?

A7: Az mukdarda: PayPal, Western Union, Nagt.Uly mukdar: T / T, alibaba söwda kepilligi, LC, DP.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň