• sahypa_banner

Şampun çubugy üçin ýumurtga şekilli alýumin gap

Gysga düşündiriş:

  • Material: ýokary derejeli alýuminiý, poslama garşy, çydamly we gaýtadan ulanylýan.
  • Dürli önümler üçin amatly: balzamlar, kremler, küýzeler, dermanlar, oturylyşyk, süýji, nan, witaminler, çaý ýapraklary, otlar, duzlar, şemler we ş.m.
  • Ulanmak aňsat we amatly.Basyşa laýyk gapagy bolan alýumin gap.
  • Spaceeri tygşytlamak we ýüki azaltmak üçin amatly.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş
Lighteňil we göçme, götermek gaty aňsat, syýahat üçin iň gowy saýlaw.Gowy möhürlemek we täsirli saklamak, sabyn, balzam we ş.m. saklamak üçin ulanylyp bilner. Inçe we tekiz ýüz, könelmäge çydamly we uzak wagtlap ulanmak üçin çydamly.Olary has güýçli we çydamly edýän esasy alýuminiýden ýasalan.Bu sabyny saklaýan gaplar, himiki maddalar bolmazdan ulanmak ygtybarlydyr.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň