• sahypa_banner

Alýumin nurbat Topokarky alýumin gap gaplary

Gysga düşündiriş:

Bizde 5g-1000ml-den alýumin bankanyň dürli ölçegleri bar.
Demir alýumin bankasy häzir gaty HOT satylýar
Zäherli we tagamsyz, howpsuzlygy we ekologiýa taýdan ýokary hilli alýumin materiallary bilen öndürilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Boş alýumin metal inçe guty 5g 10g 15g 20g 30g 40g 50g 60g 80g 100g 150g 200g 250g 250g 350g kümüş alýuminiý nurbat krem

 

Bizde kosmetiki gaplaryň köp görnüşi bar, meselem: plastik kosmetiki banka, aýna kosmetiki banka, akril kosmetiki banka, bambuk bankasy we ş.m., birini özüňiz ýaly saýlaň.

Demir alýumin bankasy häzir gaty HOT satylýar

Zäherli we tagamsyz, howpsuzlygy we ekologiýa taýdan ýokary hilli alýumin materiallary bilen öndürilýär.

Boş alýumin gap-gaç bankasy

 

Täze we ýokary hilli

Materiallar: kümüş alýumin metal

Reňkler: kümüş gara gyzyl gülgüne ak we ýöriteleşdirilen reňk bar

Şekil: tegelek görnüş

Görnüşi: nurbat gapagy

Ölçegi: 5g 10g 15g 20g 30g 50g 100g 120g 150g 200g we beýleki ýöriteleşdirilen ululyk

Ulanylyşy: krem, ýüz önümleri, monjuklar, şaý-sepler, ýalpyldawuklar, çeňňekler, saç mumy we beýleki kosmetiki ýüz önümleri we ş.m. doldurmak üçin ulanylýar

Alýumin garyndy materiallary: Daşky gurşawyň howpsuzlygy, çişmek gorkusy

Çüýşäniň möhürlenmegi has ýokarydyr.

Kepkada bir gapjyk bar, syzmagyň möhüriniň öňüni alyň

alýumin gap

Aşaky galyňlaşdyrylan dizaýn: Tekiz aşagy we çümen aşagy, saýlamak üçin iki dürli

alýumin bankasy

Aşakdaky ölçeg:

5g bankanyň ululygy: diametri 28mm * beýikligi 15mm

10g bankanyň ululygy: diametri 38mm * beýikligi 17mm

15g bankanyň ululygy: diametri 48mm * mm

30g bankanyň ululygy: diametri 52mm * beýikligi 21mm

50g bankanyň ululygy: diametri 56mm * beýikligi 30mm

100g bankanyň ululygy: diametri 82mm * 27mm

Müşderileriň islegine görä ýöriteleşdirilen ululygy hem edip bileris

 

Bellik:

Ululygy el bilen ölçelýär, ýalňyşlyk 1 sm ýokary we aşak

Kosmetiki alýumin gap

Önümiň ulanylyşy:

Bu önüm gündelik durmuşymyzda giňden ulanylýar

Kosmetiki gaplamak, nauşnik gaplamak, çaý gutusy, şaý-sepler gaplamak, süýji gaplamak üçin derman paketi we başgalar üçin ulanylýar

Alýumin gap-gaç gutusy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň