• sahypa_banner

Drenaj bilen täze gönüburçly alýumin sabyn gutusy

Gysga düşündiriş:

Gapakly amaly metal gap-gaç, sabyn gutusy, ammar, ammar, gap-gaç, syýahat gutusy, kartoçka, süýji gap-gaç, ilkinji kömek toplumy üçin guty ýa-da doly aýrylyp bilinýän gapakly wizit kartoçka hökmünde ulanylyp bilner, gönüburçly, kümüş / mat kümüş Material: gap-gaç, aç-açan örtük (azyk önümleri üçin amatly)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Syýahat edeniňizde ýa-da ýolda bolanyňyzda-da, plastiksiz düzgüniňizi dowam etdiriň!Bu kiçijik alýumin sabyn gutusy, nirä gitseňizem ýanyňyz bilen bir sabyn getirmek üçin amatlydyr.

Guty açylýar we ýapylýar.Örän ýeňil we doly suw geçirmeýän bolsa-da, gaty sabyn çubugyňyzy saklamak üçin ajaýyp.

Goşmaça maglumat:

Ölçegleri:

Ölçegi: L118xW80XH44mm

Ölçegi: L102xW70xH35mm

Materiallar: Alýumin.

Seresaplyk görkezmeleri: Sabynly suwda ýuwuň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň