• sahypa_banner

200ml alýumin köpükli çüýşe gapakly

Gysga düşündiriş:

200ml alýumin köpükli çüýşe gapakly


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümleriň beýany
 
Haryt 200ml alýumin köpükli çüýşe gapakly
Model AB50150FP43
Ses 200ml
Ölçegi D55xH150mm, agzyň diametri: 43/410
Material Alýumin çüýşe, daşarda UV örtükli ýa-da isleýän başga reňk bilen plastmassa materiallara nasos
Faceerüsti işlemek reňk bezegi, Ekrany çap etmek, ýylylygy geçirmek we ş.m.
Ulanylyşy Ialüz we beden tonerleri, tebigy çaga derisini bejermek çözgütleri, el we beden sabynlary, saç bejergisi we kondisionerler, el saniteri, it bezeg önümleri we başgalar.
Nusgalar Arkaýyn üpjün ediň
Kap Köpük nasosy
Senagatdan peýdalanmak Kosmetika we şahsy ideg
Şekil Göni taraplary tekizläň

200ml AluminiumFoamer çüýşesi

200ml alýumin köpükli çüýşe gapakly.Çüýşäniň göwresi 100% gaýtadan işlenip bilinýän, döwülmeýän we ýeňil Alýuminiýden ýasalýar.Thepump 43mm köpükli nasos bolup, ol ýerde artykmaç gapagy bar.Tekiz göni taraplar öz belligiňiz we kompaniýanyň markasy üçin ajaýyp ýer hödürleýär.Artykmaç gapak, ulanylmaýan wagty syzmagyň we tötänleýin ulanylmagynyň öňüni alýar.

Aerator nasosy, her nasos bilen gerekli mukdarda önüm çekip, köpük öndürmek üçin howa bilen birleşdirip, inçe, suw esasly önümler üçin ajaýyp.Bu aerozolyň haýsydyr bir görnüşine zerurlyk bolmazdan edilýär.Giň boýy doldurmagy aňsatlaşdyrýar, wagtal-wagtal ulanyp boljak doldurylýan çüýşe.

“Foamer” çüýşelerimizi ýüz we beden tonerlerinden, tebigy çaga derisini bejermek çözgütlerinden, el we beden sabynlaryndan, saç bejergisi we kondisionerlerden, el sanitatorlaryndan, it bezeg önümlerinden we başga-da köp dürli önümleri ýerleşdirmek üçin ajaýyp taparsyňyz.

Soraglar :

1.Howsitata alyp bilerinmi?

Satyn almak islegleriňiz bilen bize habar beriň we iş wagty bir sagadyň dowamynda jogap bereris.

2. Hilini barlamak üçin nusga alyp bilerinmi?

Synag üçin nusgalary hödürlemekden hoşal.Isleýän zadyňyzyň we salgyňyzyň habaryny bize goýuň.Size gaplama maglumatlary hödürläris we gowşurmagyň iň gowy usulyny saýlarys.

3. Biziň üçin OEM edip bilersiňizmi?

Hawa, edip bileris.

4. Haýsy hyzmatlary berip bileris?

Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, CIF, EXW, CIP ;

Kabul edilen töleg walýutasy: USD, EUR, CNY;

Kabul edilen töleg görnüşi: T / T,

Gepleşik dili: Iňlis, Hytaý

5. Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

Biz zawod we Export Right.it bilen zawod + söwda diýmekdir.

6. Sargytlaryň iň az mukdary näçe?

MOQ-ymyz 10000 sany

7. Gowşuryş wagtyňyz näçe?

J: Adatça, gowşuryş wagtymyz tassyklanandan soň 5 günüň içinde bolýar.

8. Gaplaýyş sungat eserlerini dizaýn etmäge kömek edip bilersiňizmi?

Hawa, müşderimiziň islegine görä ähli gaplaýyş sungat eserlerini dizaýn edýän hünärmen dizaýnerimiz bar.

9. Töleg şertleri näme?

T / T (30% goýum hökmünde, 70% B / L göçürmesine garşy) we beýleki töleg şertlerini kabul edýäris.

10. Nusga taýýarlamak üçin näçe gün gerek we näçe?

5-7 gün.Mysal hödürläp bileris.

11. Siziň artykmaçlygyňyz näme?

Eksport prosesinde bäsdeşlik bahasy we hünär hyzmaty bilen dogruçyl iş.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň