• sahypa_banner

Kir ýuwujy serişde üçin alýumin çüýşe

Gysga düşündiriş:

Kir ýuwujy serişde üçin alýumin çüýşe

Biziň diapazonymyzalýumin çüýşeleriwe ýapylmalary epoksi fenolik lak bilen örtülendir we doly gaýtadan ulanylýar.

Saýlaw üçin dürli ölçeg, ýöriteleşdirilen logo we şekil bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

 

Önümiň beýany

Material Alýumin
Ölçegi 500ml, 1000ml
Custöriteleşdirilen
MOQ 5000 sany
Çap etmegiň görnüşi 1. CMYK / PMS ofset çap etmek.
2. Ekrany çap etmek.
3. Lazer çap etmek.
4. Stiker lable.
5. nagyşlamak.
6. inagtylyk täsiri.
Faceerüsti örtük 1. Mat gutar
2. döwük örtük
3. Pyrtykal ýagy
4. ossalpyldawuk lak
5. ossalpyldawuk lak bilen mat
6. Merjen ýagy
7. Kauçuk
8. Kümüş lak
9. Kümüş magnit lak
Mysal üçin wagt 1. Adaty aýratynlyklarymyz: 2-3 gün
2. Custöriteleşdirilen: 10-15 gün
Eltip bermegiň wagty 1. Biziň yzygiderli aýratynlyklarymyz: 15-20 günüň içinde / mukdaryňyza bagly
2. Custöriteleşdirilen: 25-30 günüň içinde / mukdaryňyza bagly
Töleg möhleti T / T 30% goýum we iberilmezden öň tölenen galyndy, synag buýrugy üçin doly töleg.

Üstünliklerimiz

1. ODM & OEM-i goldaýarys.

2. Netijeli we innowasiýa hil nusga hyzmaty, berk hil gözegçilik ulgamy.

3. Professional onlaýn hyzmat topary, islendik poçta ýa-da habar 24 sagadyň dowamynda jogap berer.

4. Müşderi hyzmaty üçin, ähli howa, hemme taraplaýyn, güýçli toparymyz bar.

5. Ilki bilen dogruçyl we hil taýdan talap edýäris, müşderi iň ýokary.

6. Hiliň birinji meselesi hökmünde goýuň;

7. Öý önümlerini öndürmekde we satmakda 10 ýyldan gowrak baý eksport tejribesi.

8. OEM & ODM, ýöriteleşdirilen dizaýn / logo / marka we gaplama kabul ederliklidir.

9. Ösen önümçilik enjamlary, ýokary hilli etmek üçin berk hil synagy we gözegçilik ulgamy.

10. Bäsdeşlik bahasy: biz Hytaýda ökde öý önümlerini öndüriji, araçynyň girdejisi ýok, bizden amatly bahany alyp bilersiňiz.

11. Gowy hil: gowy hil kepillendirilip bilner, bu bazar paýyny gowy saklamaga kömek eder.

12. Çalt eltiş wagty: söwda kärhanasy bilen pikir alyşmak üçin wagtyňyzy tygşytlaýan öz zawodymyz we hünärmen öndürijimiz bar, islegiňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.

 

 

 

Näme üçin bizi saýlamaly?

  1. Baha barada: Bahasy ylalaşylýar.Mukdaryna ýa-da bukjasyna görä üýtgedilip bilner.

 

2. Nusgalar barada: Nusgalar nusga tölegine mätäç, ýük ýygnap biler ýa-da çykdajylaryny bize töläp bilersiňiz

öňe gitmek.

 

3. Harytlar hakda: goodshli harytlarymyz ýokary hilli ekologiýa taýdan arassa materiallardan ýasaldy.

 

4. MOQ hakda: Islegiňize görä düzedip bileris.

 

5. OEM hakda: Öz dizaýnyňyzy we logotipiňizi iberip bilersiňiz, Täze galyp açyp bileris we size islendik nyşany çap edip ýa-da bezäp bileris.

 

6. Çalyşmak barada: Maňa e-poçta iberiň ýa-da amatly bolsa meniň bilen gürleşiň.

 

7. qualityokary hilli: qualityokary hilli material ulanmak we berk hil gözegçilik ulgamyny döretmek, her bölegine jogapkär adamlary bellemek

çig mal satyn almakdan gurnama çenli önümçilik.

 

8. Galyndy ussahanasy, özleşdirilen model mukdaryna görä ýasalyp bilner.

 

9. Bizdäki ýaly iň gowy hyzmaty hödürleýäris.Tejribeli satuw topary eýýäm siziň üçin işlemeli.

 

10. OEM hoş geldiňiz.ýöriteleşdirilen logo we reňk hoş geldiňiz.

 

11. Her önüm üçin ulanylýan täze gyzlyk material.

 

12. Hilini nädip kepillendirip bileris?

Köpçülikleýin önümçilikden öň hemişe önümçilikden öňki nusga;

Iberilmezden ozal hemişe soňky gözleg;

 

13. Haýsy şahadatnamaňyz bar?

Biz ýokary hilli önüm bermäge borçlanýarys.

 

14. Haýsy hyzmatlary berip bileris?

Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, CIF, EXW ;

Kabul edilen töleg walýutasy: USD, CNY;

Kabul edilen töleg görnüşi: T / T, kredit kartoçkasy, nagt;

Gepleşik dili: Iňlis, Hytaý

 

15. OEM & ODM hyzmatyny berip bilersiňizmi?

Hawa, OEM & ODM sargytlary hoş geldiňiz.

 

16. Zawodyňyza baryp bilerinmi?

Faktoymyza baryp görmek üçin hoş geldiňiz!

 

17. Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

Biz zawod we Export Right.it bilen zawod + söwda diýmekdir.

 

18. Gowşuryş wagtyňyz näçe?

J: Adatça, gowşuryş wagtymyz tassyklanandan soň 30 günüň içinde bolýar.

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň