• sahypa_banner

Magnit aşhana burç şeker mini alýumin ýakymly ysly banka

Gysga düşündiriş:

Hiç hili poslamaýan polat zyýanly pos peýda bolmazdan ýuwup bilmez, howpsuzlygy we ekologiýa taýdan arassa.“Spice Gin” ammarlary, magnit düýbüni öz içine alýan gaplar, Saklaýyş gaplary üçin magnit goldawy, islendik tekiz metal ýüzüne ýapyşar, beýleki zatlary has aňsat gurar.Açyk gapak bilen konserwirlenen, mazmuny kesgitlemek aňsat we barlag we zyňmak dizaýny bar.Saklamak üçin ajaýyp: Bu hoşboý ysly gaplar, otlary, çaýlary we ysly zatlary açmak aňsat bolanda möhürlenýär we gurak saklaýar;tagam we nahar bişirmek üçin tazelik gulplamak.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümleriň beýany
Material Alýumin
Reňk Omörite
Gelip çykan ýeri Hytaý (materik)
Custörite senet Grafiki, LOGO, konkaw we konweks nagyşlary çap edip biler
Ulanyldy Şem, gaty atyr
Subut etmegiň wagty Dizaýn taslamasyny alandan soň takmynan 7-10 iş güni tamamlandy
Önümçilik sikli Nusga tassyklanandan soň, goýum alandan soň 30-35 iş gününiň dowamynda tamamlanar (doly mukdaryň 30%) .Saýlawlary mugt alyň.
Önüm aýratynlygy
1.Her bir nagyş nyşany we çap etmek bar
2.Biziň hem ululygymyz we görnüşimiz bar, islegleriňizi bize habar beriň.
3. owadan we döwrebap dizaýn moda
4. saýlamagyňyz üçin dürli görnüşler
5. owadan we reňkli 6. ýokary hilli we mukdar kepillendirilýär.
7.Bizde howpsuzlyk barlagy hasabaty bar.gadyrly müşderilerim, önümlerimize iman edip, halaýan zatlaryňyzy satyn alyp bilersiňiz.
6PCS ysly zatlar üçin poslamaýan polatdan ýasalan gap / Magnit gönüburçly aşhana burç sarsdyryjy / Magnit poslamaýan polat duzy we burç şeker6PCS ysly zatlar üçin poslamaýan polatdan ýasalan gap / Magnit gönüburçly aşhana burç sarsdyryjy / Magnit poslamaýan polat duzy we burç şeker6PCS ysly zatlar üçin poslamaýan polatdan ýasalan gap / Magnit gönüburçly aşhana burç sarsdyryjy / Magnit poslamaýan polat duzy we burç şeker6PCS ysly zatlar üçin poslamaýan polatdan ýasalan gap / Magnit gönüburçly aşhana burç sarsdyryjy / Magnit poslamaýan polat duzy we burç şeker6PCS ysly zatlar üçin poslamaýan polatdan ýasalan gap / Magnit gönüburçly aşhana burç sarsdyryjy / Magnit poslamaýan polat duzy we burç şeker6PCS ysly zatlar üçin poslamaýan polatdan ýasalan gap / Magnit gönüburçly aşhana burç sarsdyryjy / Magnit poslamaýan polat duzy we burç şeker6PCS ysly zatlar üçin poslamaýan polatdan ýasalan gap / Magnit gönüburçly aşhana burç sarsdyryjy / Magnit poslamaýan polat duzy we burç şeker

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň